Życie barwne i komfortowe

„Życie barwne i komfortowe” to misja i slogan ORCHIS Energia. Jako dostawca ciepła do naszych domów. ORCHIS współtworzy poczucie komfortu i pośrednio zadowolenia.
Stworzenie misji nie jest zadaniem prostym. Aby określić czy zapisana misja jest dobra musieliśmy odpowiedzieć spójnie na kilka pytań:

  • Czy jest trafna i relatywna z działaniami firmy, wtedy jest skutecznie oddziaływująca na całe audytorium?
  • Czy jest przekonujący i wiarygodna – jest wtedy obecna we wszystkich operacjach i działaniach?
  • Czy jest ponadczasowa – aby się naprawdę zagnieździła musi upłynąć czas, im dłużej praktykuje się misję tym większa jej znajomość publiczna, musi patrzeć w przyszłość firmy i ludzkości?
  • Czy jest skoncentrowana na określonych działaniach i aktywnościach, aby jej skutki nie ulegały rozproszeniu?

„Życie barwne i komfortowe” jest przez firmę wdrażane nie tylko w działalności rynkowej ale także na płaszczyźnie prospołecznej. Firma był sponsorem jednego z najciekawszych i największych placów zabaw dla dzieci. Firma współpracuje blisko z Urzędem Miasta w ramach poprawiania środowiska życia mieszkańców. Działanie sponsorskie ukierunkowane są na te aspekty kształtowania przestrzeni publicznej, które czynią nasze życie barwniejszym i bardziej komfortowym.

Dodaj komentarz

WordPress SEO