Zmiany nazwy produktu

Zmiany nazwy produktu nie są tak częste jak zmiany nazw firm. Powody zmian nazwy towarów i usług są jednak podobne do zmiany nazw firm. Wynika to z faktu, że są one często wynikiem zmiany nazwy firmy. Z reguły zmiany nazw firmy pociągają za sobą konieczność zmiany nazwy produktu, gdy do jego oznakowania używano marki korporacyjnej. Nowe nazwa produktu pojawia się na rynku jako efekt wprowadzania nowości. Drugim powodem zmian nazwy produktu są regulacje prawne. Tak było w przypadku nowych zasad oznakowywania produktów ekologicznych w Unii Europejskiej. Przepisy te zaczęły być ostatnio egzekwowane. Jeżeli surowiec, którego firma używa do wytwarzania swoich produktów, nie pochodzi z hodowli ekologicznych, używanie przedrostka „bio” „eco” i „eko” jest nieuprawnione.

Zmiana nazwy produktu jest łatwiejsza do przeprowadzanie niż zmiana nazwy firmy.

Przykłady zmian nazwy produktu:

Powszechnie znany w Wielkiej Brytanii linii produktów czyszczących Jif zmieniła nazwę produktu na Cif dziesięć lat temu, w roku 2001.

Baton Snikers nosił wcześniej w Wielkiej Brytanii nazwę Marathon. Zmiana nazwy produktu nastąpiła w roku w roku 1990.

Stosowane w Stanach Zjednoczonych Nestlé Quik zdecydowało się w ramach globalizacji marki na zmianę nazwy produktu na stosowaną w Europie markę – Nesquik.

Ze względu na zmianę przepisów unijnych, nazwa jogurtu Danon Bio została w styczniu 2006 roku przemianowana na markę Activia.

Powszechnie znane w Wielkiej Brytanii Oil of Olay uprościło nazwę do słowa Olay. Zmiana nazwu produktu miała miejsce w roku 1999.

Dodaj komentarz

WordPress SEO