Zmiana nazwy jako strategiczny element poszerzania rynku działania firmy.

Czasami zmiana nazwy, aby skuteczniej konkurować, jest nie tylko potrzebna, ale wręcz konieczna. Nazwa nie może wprowadzać w błąd. Co więcej, zadaniem nazwy marketingowej jest budowanie wizerunku przedsiębiorstwa i lansowanie jego marki. Tak jak zmienia się otoczenie tak zmieniają się firmy, dostosowując do nowych form działania i rynków konkurowania. Nazwa w działalności gospodarczej może przeszkadzać lub ułatwiać prowadzenie biznesu.

Zmiana nazwy spółki OdraTrans

Zarząd Spółki OdraTrans S.A. podjął czas jakiś temu uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zmianie nazwy prawnej firmy. Konsekwencją zmiany nazwy będzie także nowe logo i nowy system identyfikacji wizualnej. Dotychczasowa nazwa OdraTrans Spółka Akcyjna została zmieniona na OT Logistics Spółka Akcyjna. OT to akronim od OdtraTrans. Logistic to opisowa cześć nazwy prezentująca rynek na jakim firma zamierza rozwijać swoją działalność. To już nie tylko transport barkami towarów po Odrze, to już nawet nie transport w różnych formach i różnymi środkami transportu. Słowo logistyka w nazwie odnosi się do dużo szerszego i bardziej zaawansowanego działania na rynku.

Zmiana nazwy firmy. Nowa strategia działania.

Zmiana nazwy firmy. Nowa strategia działania.

Zmiana nazwy a zmiana strategii firmy

Logistyka to pełen proces planowania, realizowania i kontrolowania przepływu surowców, materiałów oraz wyrobów gotowych. Logistyka wiąże się zarządzaniem informacją o przesyłce od punktu pochodzenia do punktu konsumpcji. Działania logistyczne obejmują zdecydowanie szerszy zakres prac i działań od transportu. W zakres logistyki może wchodzić prognozowanie popytu, kontrola zapasów, realizowanie zamówień, zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów a nawet i pakowanie. Zakres logistyki może być poszerzony o obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie. Nazwa OT Logistic obejmuje zdecydowanie szerszy zakres działania niż wcześniejszy wizerunek firmy.

Zmiana nazwy a strategia rozwoju firmy

Zmiana nazwy firmy jest elementem rozszerzenia zakresu działania firmy i strategii biznesowej. Nowa nazwa jest dowodem na rozwój i ekspansję firmy. Zmiana nazwy prowadzi do usunięcia bariery komunikacyjnej. Obecnie firmie będzie zdecydowanie łatwiej lansować ofertę. Poza niewątpliwą rozpoznawalnością firmy, dzięki nowej nazwie pojawi się element poszerzania świadomości oferty firmy. Nazwa w takim rozumieniu jest elementem wdrażania strategii biznesowej firmy – eliminuje barierę marketingową. Marki, które nie mają wysokiej świadomości rynkowej, czyli rozpoznawalności i znajomości oferty, są rzadziej brane pod uwagę przez odbiorców. Zmiana nazwy w wypadku spółki OdtraTrans miała na celu łatwiejsze dotarcie do szerszej grupy potencjalnych klientów. Zmiana nazwy to kolejny etap rozwoju firmy. Po wielu akwizycjach, z lokalnego polskiego przewoźnika rzecznego firma zmieniła się grupę logistyczno–spedycyjną działającą w wymiarze międzynarodowym.

Dodaj komentarz

WordPress SEO