Zalecenie przy projektowaniu / wybieraniu nazwy dla firmy

Nazwy zawierające imiona i nazwiska:
– moga być trudne do wymówienia dla obcokrajowców
– mogą mieć złe skojarzenia w obcych językach
– mogą być długie i trudne do zapamiętania
Brzęczyszczykiewicz, Kołłątaj, Przasnyska

Nasze nazwisko może budzić nieporządane skojarzenia:
– Galiński –  gallina (kura)
– Czarnecki – carne (mięso)
– Boski – bosco (leśny)

Przykłady znaczeń po włosku:
– offensivo / obraźliwy
– colazione / śniadanie
– stare / mieszkać
– cena / kolacja
* Często nasze wyobrażenie o znaczeniu słowa różni się od jego znaczenia.

Gdy chcemy działać poza granicami Polski:
* Unikajmy polskich liter w nazwach.
ę, ą, ś, ć, ź, ż, rz, sz, cz*
* Niektóre litery mogą być inaczej czytane.
ł – może być czytane jak „k”
ó – może być czytane jak „o”

Uniaknie pretensjonalnych i populistycznych morfemów:
– …ex lub ex…
– …pol lub pol…
– …max lub max…
– …art lub  art…
* Nie uzyskamy na nie rejestracji w Urzędzie Patentowym.
** Upodobnimy się do tysięcy działających firm.

Unikanie „skrutowców” (akronimów)”
– BRC
– ZBK
– LUH
* Skrutowce są najtrudniejsze do wylansowania.
** Nie niosą za sobą żadnej wartości, skojarzeń.

W Europie warto zbadać znaczenie słów w nasępujących językach:
– angielski
– niemiecki
– francuski
– rosyjski
– hiszpański
– portugalski
– włoski
* Pytajmy ludzi mówiących tymi jezykami, słownik to za mało.

Jeżeli zależy nam na imieniu i nazwisku a nasze jest zbyt trudne stosujmy pseudonimy:
– Ewa Orno (ozdabiać – łacina)
– Robert Veni (znajdować – łacina)
– Anna Amabile (uprzejma – włoski)
– Jan Astner (nie ma znaczenia)
* Rozwiązaniem może być uniwersalne imię i znaczące, proste nazwisko.

Jeżeli używamy naszego nazwiska oceńmy jego przydatność:
PIEKARZ – firma zajmująca się elektroniką?
MRÓZ – systemu grzewcze w domach?
ŻÓŁWIŃSKI – przesyłki kurierskie?
* W takich wypadkach stosowanie nazwisk znaczących może być uzasadnione, gdy użyjemy imienia i opisu działalności.

WordPress SEO