WYBRANE NUMERY

Podstawą powodzenia nowych inicjatyw jest odpowiednie komunikowanie. Wielość przygotowanych do wprowadzenia produktów i ich zaawansowanie techniczne wymagało stworzenia nazw czytelnych, które pomogłyby w sprawnym zaprezentowaniu nowych produktów.

W ramach prowadzonych prac ANAGRAM Naming uczestniczył w opracowywaniu strategii komunikacji oferty, projektowaniu nazw poszczególnych produktów oraz grup produktowych, a także w opracowaniu zasad poprawnego stosowania nazw, zapewniających ich maksymalną skuteczność i spójność przekazu.

Wśród produktów, nad którymi pracowaliśmy można wymienić między innymi usługę WYBRANE NUMERY, polegającą na wykonywaniu tańszych połączeń z wyznaczonymi przez abonenta numerami. Zaprojektowana nazwa w prosty i jasny sposób informuje o zaletach oferty i zasadach jej funkcjonowania. Podkreśla aspekt decyzji leżącej po stronie klienta, który zyskuje możliwość wpływania na wysokość swoich rachunków. Zarówno charakter samego produktu, jak i sposób jego komunikowania wpływa na wizerunek Telekomunikacji Polskiej wśród jej klientów.

Dodaj komentarz

WordPress SEO