Wszedzie gdzie nas potrzebujesz

Zapis misji firmy, która może pełnić funkcję sloganu firmowego. Misja to manifestacja filozofii i celu istnienia firmy, to określenie fundamentalnych powodów bytu organizacji, to emanacja chęci polepszenia świata i udziału w jego rozwoju, to pozytywne i zaangażowane relacje miedzy audytorium a firmą, to gwarant wzajemnego sukcesu firmy i jej audytorium.

Ideą marki ORLEN jest powszechność i przywództwo. Oferta firmy jest ściśle powiązana z zakresem działania koncernu. Najistotniejszym więc elementem sukcesu firmy jest dostępność, i ten wyznacznik był podstawą projektowania zapisu misji. Powszechność jest realizowana poprzez dostępność produktów i usług koncernu.

Misja jest kombinacją czynników behawioralnych (sposób, w jaki działamy w  naszym otoczeniu), tonu, stylu organizacji i wartości, które stanowią jej  sedno. Silna misja aktywnie wpływa na kulturę wewnętrzną i zewnętrzną firmy,  Aby misja była skutecznym elementem istnienia musi być realistyczna możliwa do  zastosowania, która inkorporuje się na wszystkich jej poziomach.

Wykorzystywać misję nie znaczy tylko posiadać zapisaną  misję, ale doprowadzić do sytuacji, w której audytorium wewnętrzne i zewnętrzne  jest jej głęboko oraz rozumnie świadome, a także zaangażowane w jej realizację.

Dodaj komentarz

WordPress SEO