Walka o nazwę lotniska

Lotnisko w Doniecku zmienia nazwę. Lokalna Rada Regionalna zmieniła nazwę międzynarodowego portu lotniczego w Doniecku z księcia Danyła Hałyckiego na Sierhija Prokofiewa. W listopadzie Gabinet Ministrów Ukrainy nadał nową nazwę lotniska na cześć założyciela miasta księcia Danyła Hałyckiego. Jak się okazało, inny lokalny patriota okazał się ważniejszy. W roku 2012, a więc w roku turnieju piłkarskiego Euro, przypada 120 rocznica urodzin Sierhija Prokofiewa. Prokofiew urodził się na terytorium obecnego obwodu donieckiego w roku 1891. Prokofiew to jeden z najbardziej znanych kompozytorów XX wieku. A o księciu Hałyckim nikt w Europie nie słyszał. Dzięki takiej nazwie, nazwisko kompozytora znanego na świecie będzie promować Donieck. Względy marketingowe przyczyniły się do zmiany decyzji wyższej instancji.

Nazwa Donieck nosi nazwę rzeki Doniec. Miasto ma około miliona mieszkańców. Jest czwartym pod względem wielkości miastem na Ukrainie. Zapisy w Wikipedii poddają w wątpliwość rolę księcia Hałyckiego jako założyciela miasta. Donieck niegdyś nosił nazwę „Miasta róż”. Powstał w1869 roku. Szkocki przedsiębiorca wybudował tu wtedy zakłady metalurgiczne oraz kilka kopalń węgla. Wcześniej były w tym miejscu osady Kozaków zaporoskich, założone w XVII wieku.

W roku 1924 na kilka tygodni zmieniono nazwę miasta na Trock, a nstępnie na Stalino. W roku 1961, wszystkie miasta radzieckie nazwane na cześć Stalina zostały ponownie przemianowane. Stalino zmieniło swoją nazwę na Donieck.

Dodaj komentarz

WordPress SEO