Uznana i znana marka Blikle

Blikle to znana marka warszawskiej firmy cukierniczej. Firma działa już od ponad 140 lat – założył ją 11 września 1869 roku Antoni Kazimierz Blikle.

Znana marka cukierni

Marka Blikle wiąże się z jednym punktem na mapie Warszawy. Od samego początku istnienia firmy lokal znajduje się na Nowym Świecie 35, dawniej 31, w pałacyku Karola Bürgera – kasjera głównego Dyrekcji Poczty Królestwa Polskiego.
Marka Blikle to najbardziej znana marka cukierni w Polsce.

Marka Blikle to najbardziej znana marka cukierni w Polsce.

Cukiernia A. Blikle zawsze była modnym warszawskim lokalem. Nawet za czasów PRL. Obecnie poza punktem na Nowym Świecie, firma posiada sieć kawiarni i cukierni w całej Polsce. Marka Blikle to najbardziej znana marka cukierni w Polsce.

Nazwa pochodzi od nazwiska rodziny właścicieli. Potocznie o marce mówi się Blikle, pomimo tego, że oficjalnie znana marka nosi nazwę A. Blikle. Nazwy pochodzące od nazwisk założycieli to najbardziej popularna konwencja nazewnicza na świecie. Znana marka rzadko kiedy przechodzi renaming – zmienia swoją nazwę. Człon podstawowy nazwy pozostaje z reguły bez zmian, a do nazwy dodawane są opisy. Marka zbudowana na podstawie nazwiska założyciela, to renoma i reputacja. Im starsza firma i im większa dbałość właścicieli o jakość, tym znana marka staje się bardziej uznaną i szanowaną. Zmiany własności nieczęsto przynoszą zmiany nazw firm, których nazwy są nazwiskami.

Dodaj komentarz

WordPress SEO