Uproszczenie nazwy czy strategia reaktywacji spółki

Strategia jest podstawą działania firmy. Co ma z tym wspólnego zmiana nazwy firmy?

W opisie nazwa spółki giełdowej firma widnieje pod nazwą Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego Elkop SA . 29 września 2011 roku do spółki z Chorzowa wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód na mocy którego zarejestrowana została zmiana statutu firmy w zakresie nazwy spółki.  Nowa nazwa firmy to Elkop Spółka Akcyjna. Taki ruch jest praktyczny i uzasadniony – po co używać opisów, które niewiele wnoszą i osłabiają prezentacje marki. To odwzorowana strategia firmy w jej nazwie.

Nowa nazw i nowa strategia

Zmiana nazwy z pozoru ma tylko charakter techniczny. W praktyce pozbycie się opisu „Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ” pozwala spółce na prowadzenie swobodnie działań na innych rynkach, może być wdrożona nowa strategia. Firma na stronie internetowej prezentuje swoje zaangażowanie w działania deweloperskie. Ponadto deklaruje otwarcie na ciekawe szanse rynkowe i poszukiwanie obszarów o większym potencjale wzrostu niż usługi elektromontażowe. W swojej strategii firma prezentuje chęć zaangażowania kapitałowego w rynek energii odnawialnej. Pośrednio firma już zainwestowała w biogazowanie, elektrownie wodne i wiatrowe.

Deklaracje zmian i nowa strategia są wynikiem sytuacji spółki. Od 2008 roku akcje spółki praktycznie rzecz biorąc stale tracą na wartości. Z prawie 3 zł spadły do 20 groszy. Po tak dużej przecenie, warto chyba było zastanowić się nad pełną zmianą nazwy, aby zerwać ze starym wizerunkiem i od początku budować renomę. Firmie potrzeba jest strategia sukcesu, inaczej firma bedzie dalej tracic na reputacji.

Dodaj komentarz

WordPress SEO