Transformacja nazwy PKO BP

PKO Bank Polski to nazwa marketingowa firmy, która została zmieniona przez bank przed wprowadzeniem akcji przedsiębiorstwa do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Poprzednia nazwa Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy (PKO BP) nie dodawała charakteru nowoczesnej firmy i nawiązywała do wizerunku, który nie pasował do nowej wizji i misji banku.

Prace nad zmianą nazwy wiązały się głównie z analizą możliwych wariacji nazwy. Podyktowane to było bardzo wysoką świadomością marki. Zmiana nazwy polegała na pozostawieniu akronimu PKO i zamianie członu Bank Państwowy. Wprowadzenie opisu BANK POLSKI nie tylko odchodziło od określenia „kasa” ale także wskazywało na narodowy charakter marki. W ten sposób wizerunek banku z gwarancjami państwowymi został zachowany, ale główny człon nazwy PKO zapisany w logo firmy w dalszym ciągu był bardzo mocno eksponowany.

Transformacja nazwy nie tylko nie zmieniła pożądanych cech marki, ale dodatkowo wyeksponowała elementy ważne dla kształtowania nowego wizerunku. Nowa nazwa zostało pozytywnie przyjęta przez klientów i otoczenie banku.

Dodaj komentarz

WordPress SEO