STOEN

Stołeczny Zakład Energetyczny jest dostawcą energii elektrycznej  o historii, związanej z początkami elektryczność w Warszawie. Pomimo szerokiego zasięgu usług i bogatej tradycji, firma nie cieszyła się zaufaniem ani szacunkiem ze strony Klientów. Przygotowania do prywatyzacji zakładu spowodowały, że konieczna stała się zmiana wizerunku firmy.

Podstawowym zadaniem było znalezienie odpowiedniej nazwy marketingowej, która pozwoliłaby na stworzenie silnej marki. Nazwa Stołeczny Zakład Energetyczny była zbyt długa i utrudniała komunikację. Ponadto poprzez słowo “zakład” kojarzyła się w negatywny sposób z przedsiębiorstwem państwowym, przestarzałym, małym, zależnym od innego podmiotu. Innym problemem związanym z nazwą było to, że nie posiadała ona indywidualnego charakteru. Jedynym wyróżnikiem było słowo “stołeczny”, najczęściej pomijane ze względu na nadmierną długość nazwy.

Za najodpowiedniejszą została uznana nazwa STOEN, nawiązująca jednocześnie do miejsca działania firmy – stolicy Polski i podkreślająca jej związek z energią. Poprzez zawarte w niej słowo “sto” nazwa kojarzy się również z wielością i długowiecznością. Dodatkowymi zaletami nazwy są jej krótkość atrakcyjność brzmienia i łatwość zapamiętania. Nazwa stała się podstawą do zbudowania nowej, silnej i rozpoznawalnej marki. Będąc zwiastunem zmian zachodzących w firmie, przyczyniła się także do zbudowania nowego wizerunku STOENU na rynku.

Dodaj komentarz

WordPress SEO