Dlaczego warto dbać o nazewnictwo?

Profesjonalne nazewnictwo jest jeszcze w Polsce słabo rozwinięte. Wzrost konkurencyjności sytuację taką stopniowo zmienia.

W Polsce rośnie liczba projektów nazewniczych. Z czego to wynika? To światowy trend, który jest wynikiem szybkości obiegu informacji i rosnącego znaczenia Internetu. Rośnie także znaczenie marki, a co za tym idzie i aspektów ochrony prawnej nazw firm i produktów. Nazwenictwo przy projekotwaniu marek jest niezbędne.

Nazewnictwo a interent.

Obecnie jest zarejestrowanych ponad 100 000 000 domen internetowych z rozszerzeniem „com”. Polska zajmuje 4 miejsce w Europie pod względem ilości zarejestrowanych domen internetowych. Domen z rozszerzeniem „pl” jest już ponad 2 000 000. Nazewnictwo wkroczyło szturmem na rynek projektowania nazw domen. Rocznie w Urzędzie Patentowym RP rejestrowanych jest ponad 15 000 znaków towarowych, spośród których większość to znaki słowne i słowno graficzne. W Ameryce Północnej dzienne zgłaszane do ochrony jest około 1000 znaków towarowych. Czyli w ciągu roku około 250 000. Przeciętny Polak w jednej z odmian języka używa od 6 000 do 10 000 słów. Jak znaleźć dobrą nazwę? Jak zadbać o nazewnictwo?

>>> 100 000 000 domen „com”

>>> 2 000 000 domen „pl”

>>>  kilkaset tysięcy zarejestrowanych slownych znaków towarowych

i tylko kilka tysięcy słów, które stosujemy!

Nazewnictwo i zasady projektowania marek

Dość łatwo możemy stwierdzić, które nazwy są ładne, a które brzydkie. Estetyka brzmienia, czyli eufonia, wpływa na postrzeganie nazwy i firmy. Jednocześnie, dzięki wykorzystaniu różnych morfemów, skojarzeń, słów, nazwa może mieć nadany ładunek znaczeniowy, który sprawi, że będzie ona przekazywała pewien pozytywny komunikat do odbiorcy. Nazewnictwo to także ksztatowanie nazw atrakcyjnych.

Nazewnictwo, jeśli chcemy budować trwały sukces, powinno być bezpieczna. To oznacza, że powinno się ją dać chronić prawnie. Nazwa musi spełniać kilka przesłanek, przede wszystkim powinna się różnić od tych istniejących. Bez względu na to, jak doskonałą i dobrze brzmiącą nazwę przygotujemy, będzie bezużyteczna, jeśli nie będzie się dało jej zarejestrować. Nasze nazwy mają dodatkowo gwarantowane domeny internetowe. Nazewnictwo to sztuka połączenia kreatywności z bezpieczeństwem.

Dodaj komentarz

WordPress SEO