SPEC świętuje 60-lecie – zmienia nazwę i wizerunek.

Dalkia Warszawa to nazwa, która ma zastąpić istniejącą od 1960 roku markę SPEC. W ten sposób w Polsce powstaje rodzina firm Dalkia, które będą miały wspólny i spójny wizerunek. To przykład budowania monolitycznej architektury prezentowania grup i holdingów.

Historia nazwy SEPC jest dość bogata. W 1952 roku na podstawie zarządzenia Ministra Energetyki powołano przedsiębiorstwo pod nazwą Zakład Sieci Cieplnej Warszawa. W 1957 roku w Warszawie działały Zakłady Sieci Cieplnej, Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Cieplnej i Miejskie Ciepłowni, które po połączeniu nosiło nazwę Stołeczne Przedsiębiorstwo Gospodarki Cieplnej. Po łączeniu w 1960 roku z Przedsiębiorstwem Warszawskie Inwestycje Cieplne powstało przedsiębiorstwo o nazwie: Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Ta historia ukształowała wizerunek firmy.

Wizerunek firm i architektura marki grup oraz holdingów

Wizerunek firm i architektura marki grup oraz holdingów

Nowy wizerunek firmy z tradycjami.

Rok temu inwestorem w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej został koncern energetyczny Dalkia Polska. W jubileusz 60-lecia firmy i w rocznicę prywatyzacji spółki, SPEC zmieni swój wizerunek i nazwę na Dalkia Warszawa. Latem obecnego roku nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki przegłosowało zmiany w statucie. Jedną z najistotniejszych zmian jest zastąpienie akronimu SPEC nazwą Dalkia Warszawa. Nie ma żadnych wątpliwości, że wizerunek i marka Dalkia jest o wiele mocniejsza, niż mająca lokalny charakter marka SPEC. Nawet wyjątkowo wysoka świadomość marki wśród warszawiaków, nie mogła powstrzymać zmiany. Nowa nazwa została już oficjalnie zarejestrowana. Jej inauguracja nastąpi 11 października. Taka zmiana będzie miała wpływ na wizerunek firmy. Dodatkowo nowy wizerunek firmy zostanie wzmocniony przeprowadzką Dalkia Warszawa do nowego biurowca przy placu Unii Lubelskiej. Nowa nazwa to nowy image.

SPEC to akronim (skrótowiec) nazwy Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Akronimy stosuje się w celu uproszczenia zapisu nazwy i zwiększenia siły komunikacyjnej nazwy.

Dalkia za 1,44 mld zł jest posiadaczem 85 procent akcji SPEC. Mając większość udziałów koncern mógł swobodnie decydować o nazwie spółki. W ten sposób SPEC dołączył do międzynarodowej rodziny Dalkia. Nowy wizerunek i nowa nazwa łączy firmę z międzynarodową korporacją. W grupie Dalkia działa już w Polsce kilka przedsiębiorstw związanych z energetyką cieplną. Wszystkie maja wspólny wizerunek oparty o markę Dalkia. Taki model architektury marki nazywamy architekturą monolityczną. Spółki podrzędne i podporządkowane korzystają z efektu aureoli i efektu skali. Efekt aureoli polega na tym, że wizerunek spółki matki, przenosi się na spółki niższego szczebla. Jest to rozwiązanie najczęściej stosowane w holdingach i grupach kapitałowych działających w obrębie jednej branży. Wspólny wizerunek pozwala nie tylko na obniżenie kosztów marketingu ale i na zwiększenie świadomości marki ogólnokrajowo. Według modelu architektury porfela spółek opracowanego przez CODES Strategie, istnieją cztery podstawowe modele architektury marki: monolityczny, parasolowy, rekomendowany i rozproszony. Model monolityczny jest najbardziej spójnym i łączącym wizerunek marek spółek z marką nadrzędną grupy.

Dalkia Polska jest największym prywatnym operatorem sieci ciepłowniczych. Firma działa w czterdziestu miastach w Polsce. Te dane wzmacniają wizerunek grupy. Dla Dalki zmiana nazwy jest elementem całego procesu ujednolicania wizerunku swoich spółek. Tam gdzie działa koncern Dalki istnieją spółki takie jak Dalkia Poznań czy Dalkia Łódź. W ten sposób z lokalnych marek Dalkia tworzy jedną silną markę, która może istnieć już jako marka ogólnopolska. Taka marka będzie o wiele silniejsza, oraz będzie miała możliwość prowadzenia efektywniejszego marketingu. Wizerunek grupy spółek będzie spójny i będzie wykorzystywał synergie wizerunkowe. Tradycja i historyczne nazewnictwo przejmowanych spółek się nie liczą. Przykład ten po raz kolejny pokazuje, że organizacje globalne wcześniej czy później zmieniają marki lokalnych firm na nazwy korporacyjne.

Większe ryby zjadają mniejsze. Mega wizerunek.

Dalkia jest jednak sama elementem większej całości. Dalkia posiada samodzielny wizerunek, lecz koncern działa w ramach grupy Veolia. Veolia Environnement to multi przedsiębiorstwo działające w sektorach wodno-ściekowym, energetycznym, gospodarki odpadami i transportu. Dalkia jest podporządkowana Veolia Energy, która zarządza sieciami ciepłowniczymi i klimatyzacyjnymi. Być może kiedyś Veolia wchłonie tak Dalkię, jak obecnie Dalkia „połknęła” SPEC.

Dodaj komentarz

WordPress SEO