SOLOGIS

Projekt został wykonany dla firmy działającej w branży informatycznej. Dotychczasowa nazwa – Etna sprawiała, że spółka często była mylona z biurem rachunkowym o tej samej nazwie. Również skojarzenie z czynnym wulkanem nie było pożądane w branży, w której podstawowe znaczenie mają bezpieczeństwo, solidność  i niezawodność. Klient poszukiwał nazwy, która pozwoliłaby na stworzenie silnego i wyróżniającego wizerunku. Większość podmiotów działających na rynku informatycznym posiada nazwy skonstruowane w oparciu o morfemy i słowa charakterystyczne dla rynku komputerowego, takie jak com, comp, net, inter, enter. Poszukiwane słowo musiało odejść od tego schematu. Jednocześnie jednak konieczne było zapisanie w nazwie skojarzeń odpowiednich dla branży.

Wybór padł na komunikowanie inteligencji. Jednak wobec rejestracji znaku Intel i wielu innych znaków wykorzystujących ten temat, stworzenie charakterystycznej nazwy bazującej na słowie inteligencja okazało się bardzo trudne. Zdecydowano się więc na zastosowanie tematu logi, kojarzącego się z logiką, logicznym myśleniem. Jednocześnie do nazwy wprowadzono łacińskie słowo  „sol” oznaczające słońce, ciepło słoneczne, otwartość. Pozwoliło to na złagodzenie technicznego wizerunku firmy poprzez wprowadzenie bardziej przyjaznego elementu, sugerującego ciepłe, serdeczne podejście do klienta. Powstała nazwa – SOLOGIS – jest charakterystyczna, oryginalna i posiada zdolność do kodowania znaczeń czytelnych w wielu językach. Stanowi również dobrą podstawę do opracowania wyraźnego, ciekawego i niepowtarzalnego systemu identyfikacji graficznej.

Dodaj komentarz

WordPress SEO