Slogan – co to jest?

Slogan jest to zwięzłe zdanie, znajdujące się pod lub obok znaku towarowego, które niesie przesłanie marki i jest zorientowane na silnie oddziaływanie na grupę docelową. Slogan określany jest także jako: end lines, endlines or straplines (w Wielkiej Brytanii), tags, tag lines or taglines (w Stanach Zjednoczonych), claims (w Niemczech), baselines (w Belgii), signatures (we Francji) i pay-offs or payoffs (we Włoszech i Holandii). Mamy do czynienia z dwoma formami sloganów: slogan firmowy i slogan reklamowy. Pierwszy wspiera markę korporacyjną i jest odwzorowaniem wizji firmy. Slogan reklamowy powiązany jest z markami ofert i produktów i komunikacją marketingową.

Komu potrzebny jest slogan?

Slogan jest najłatwiejszą i najbardziej efektywną formułą komunikowania nowego lub zrewitalizowanego komunikatu marki. Slogan może rozszerzać znaczenie, dodawać energii i witalności marce. Niezależnie czy konkretne czy abstrakcyjne, poważne czy śmieszne, slogany powszechnie używa się do:

  • Wyrażenia ideę i znaczenie misji i wizji marki
  • Przekazania najistotniejszych wartości i charakter marki
  • Wyeksponowania głównego wyróżnik i atrybut przewagi konkurencyjnej
  • Ukierunkowaniu komunikatów do docelowego rynku i grupy

Slogan precyzuje ideę marki, pozycję konkurencyjną, obietnicę, korzyści i benefity marki. Zamyka cały komunikat marki w spójną historię. To wyekstrahowana istota prezentacji marki – zorientowana strategicznie, wyrażona artystycznie, zrealizowana perswazyjnie. Slogan może być chroniony prawnie, potrzebna jest rejestracja je jako znak towarowy.

WordPress SEO