Skrótowce głoskowe – nazwa UBS

UBS powstał po fuzji Union Bank of Switzerland i Swiss Bank Corporation. Nowy bank miał nosić nazwę „United Bank of Switzerland” ale ze względu na konflikt z już istniejąca nazwą innego banku, zastosowano skrótowiec „UBS”.

Skrótowce literowce w nazwie UBS,

Literowiec to skrótowiec, w którym każdą literę czyta się oddzielnie. W głoskowcach, na przykład ZUS, litery w nazwie wymawia się łącznie. Są to najpopularniejsze skrótowce.

Skrótowce w nazewnictwie - marka UBS

Skrótowce w nazewnictwie – marka UBS

Inne formy skrótowców to skrótowce grupowe i skrótowce mieszane.

Skrótowce grupowe nazywane także grup owcami lub sylabowcami składają się z najczęściej pierwszych sylab skracanych wyrazów. Wymawiane są jako suma połączonych sylab. Na przykład Pafawag. Odmianą skrótowców grupowych są skrótowce utworzone z połączenia pierwszej i ostatniej sylaby tego wyrazu

Skrótowce mieszane, lub inaczej kombinowane – charakteryzują się niejednorodną strukturę. Są po prostu kombinacjami innych form skrótowców. Przykładem jest nazwa warszawskiej uczelni SGPiS.

Dodaj komentarz

WordPress SEO