Rozszerzenie działalności a zmiana nazwy.

Rozszerzanie działalności często wymaga zmiany nazwy. Jest kilka strategii nazewniczych, które można w takiej sytuacji zastosować. Jedną z nich jest rozwinięcie nazwy. Do nazwy pierwotnej dodaje się kolejny człon. Zmiana nazwy w tej konwencji prowadzi często do stworzenia nazw bardzo długich i trudnych do zapamiętania.

Zmiana nazwy po rozszerzeniu działalności

Co może kryć się pod nazwą KZPR? A co pod nazwą KZPRiRB? Wiedzą to chyba tylko członkowie stowarzyszenia, bo instytucje i osoby współpracujące z tak nazwaną organizacją chyba już nie. Rozwinięcie akronimu to Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku. Po rozszerzeniu działalności na producentów roślin strączkowych, nastąpiła zmiana nazwy na Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. W nazwie pełnej nie ma nic dziwnego, ale z reguły do prezentowania podobnych organizacji używa się nazwy skróconej. Tylko kto jest w stanie rozszyfrować KZPRiRB?

Powstanie stowarzyszenia było konsekwencją konsolidacji producentów po protestach trwających w czasie skupu rzepaku w roku 1999. Organizacja ma na celu obronę i reprezentowanie interesów swojej branży. Teraz do rolników uprawiających rzepak, dołączyli producenci roślin białkowych. W konsekwencji potrzebna była zmiana nazwy.

Zmiana nazwy – akronim czy neologizm

Akronimy mają sens, gdy firma lub organizacja jest popularna i powszechnie znana. Wtedy forma nazwy nie ma większego znaczenia. Wiemy co to jest PAP czy PZU. Natomiast stykający się z nazwą KZPRiRB będą mieli problem z jej rozszyfrowaniem. A to nie było na pewno celem zarządu i członków stowarzyszenia. Niestety podobna konwencja nazewnicza stosowana jest przez większość podobnych organizacji. Czy to uzasadnia użycie takiej formuły nazwy? Raczej nie, a już na pewno nie wspiera działań Public Relations. Ponadto problemem pierwotnej nazwy KZPR były możliwe skojarzenia ze skrótowcem PZPR. Zmiana nazwy zamazuje to podobieństwo, ale siedmioliterowy tak skomplikowany akronim jest nazwą praktycznie nie do zapamiętania. Zmiana nazwy odwzorowuje rozszerzeni działalności stowarzyszenia, ale utrudnia komunikację z otoczeniem. Inną ścieżką poszło Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych. Zamiast akronimu SPWCiC organizacja przyjęła nazwę marketingową w formie neologizmu. POLBISCO prezentuje i polskość i nawiązuje do rynku działania.

Zmiana nazwy – nowa nazwa kraju.

Zmiana nazwy – renaming, strategia zmiany wizerunku

Zmiana nazwy – nowa nazwa dla miasta

Dodaj komentarz

WordPress SEO