Portfolio nazw, nazwy dla wielu produktów.

Istnieją firmy, które mają szerokie oferty i stosują wiele marek i nazw dla swoich produktów. Mają szerokie portfolio nazw. Jak zaprojektować portfolio nazw?

Marką rodzinna używana jest do nazwania wszystkich produktów danego portfolio jedną nazwą. Uzupełniona jest ona jedynie o nazwę samego towaru. Celem takiego nazewnictwa, jest wykorzystanie zaufania i lojalności klientów do marki nadrzędnej i przełożenia tego na całą rodzinę produktów. To typowy przykład wykorzystywania reputacji i synergii. To  portfolio nazw w modelu monolitycznym. Jest to rozwiązanie tańsze i prostsze do wprowadzenia, niż budowanie dla każdej nowej oferty nowego i samodzielnego wizerunku.

Oczywiście, korzystanie z nazwy dla całej rodziny produktów może także stwarzać problemy. Jeśli jeden z produktów zyskuje złą reputację w wyniku awarii, problemów z jakością lub serwisem, może to zaszkodzić reputacji całemu portfolio ofertowemu.

Portfolio nazw to innymi słowy rodziny nazw firm, nazw produktów i usług. Ich cechą charakterystyczną jest zdolność do odzwierciedlania pewnego stanu rzeczywistego
– faktu przynależność firm lub produktów do grupy, wzajemnych relacji i hierarchii między jakimiś elementami tworzącymi grupę. Systemy nazewnicze, portfolio nazw, mogą obejmować nazwy firm i produktów, domeny internetowe, stanowiska firmowe czy strukturę organizacyjną firmy. W ramach wykonanych w tym obszarze prac, czesto powstaje grupa nazw lub rodzina nazw. Portfolio nazw rosną dynamicznie, tak jak zmienia się oferta firmy.

Jaki może być zakres prac związany z tworzeniem portfolio nazw:

  • projektowanie nowej nazwy dla produktu, towaru, oferty lub usługi
  • projekt pozycjonowania nowej marki ofertowej, w ramach rodziny nazw
  • stylizację nazwy produktu, usługi, oferty lub towaru, dopasowanie do rodziny nazw
  • standaryzację nazwy – czyli jakiej komunikacji wymaga rodzina nazw
  • organizację badań rynkowych dla nowej nazwy i całego portfolio nazw
  • audtyt portfolio nazw – badanie ochrony prawnej nazwy
  • audyt praw własności portfolio nazw

W ramach kreacji portfolio nazw można stosować wiele metod projektowania. Portfolio nazw może być stworzona, przez używanie w nazwach tych samych prefiksów i sufiksów. Podobieństwo nazw rodzi się także, gdy w nazwie zastosowana zostanie ta sama pierwsza litera, lub bardzo silna litera w środku nazwy. Inną metodą jest zdublowanie liter w każdej nazwie. Najprostszym sposobem, aby zaistaniało portfolio nazw, jest budowanie nazw składających się z dwóch wyrazów, gdzie jeden jest wspólny dla wszystkich marek.

WordPress SEO