Rebranding Żywiec Zdrój czy nowa marka na rynku wód? Marka Żywioł.

Firma Żywiec Zdrój przeprowadza rebranding i poinformowała o zmianie nazwy handlowej wody gazowanej. Jak można się dowiedzieć z wypowiedzi przedstawicieli firmy, rebranding u lidera sprzedaży na rynku polskim, związana jest z chęcią podkreślenia cech produktów gazowanych. Orzeźwienie, odpowiednia ilość gazu, wielkość bąbelków oraz smak to cechy, które pod nową nazwą Żywioł będą lepiej prezentowane konsumentom, niż pod dotychczas stosowaną marką handlową Żywiec Zdrój.

Rebranding wody

Z wypowiedzi przedstawicieli firmy Żywiec Zdrój wynika, że powodem zmiany marki jest jej repozycjonowanie. Pozycjonowanie to pojęcie marketingowe, które mówi o tym do kogo produkt jest kierowany, na jakim rynku i co go wyróżnia. Repozycjonowanie to zmiana strategii marketingowej, czyli albo nowa grupa docelowa, nowy rynek albo nowy wyróżnik produktu. Ale czy na pewno Żywioł to repozycjonowanie? Rebranding i decyzja o odświeżeniu wizerunku dotyczy wyłącznie wody gazowanej oraz gazowanych produktów smakowych. Tylko, że nie jest to prosty rebranding marki, jak mówi przedstawiciel firmy, tylko pełna zmiana wizerunku. Tak więc, na rynku pojawi się zupełnie nowa marka w miejsce produktów oferowanych dotychczas pod marką Żywiec Zdrój. Produkty gazowane mają stopniowo znikać z oferty marki Żywiec Zdrój.

Rebranding – powody zmiany marki

Rebranding i wprowadzenie nowej marki kosztem już istniejącej, nie jest zjawiskiem powszechnym, wręcz firmy działające na rynku polskim panicznie boją się takich ruchów. Uważają, że zawężanie asortymentu poprzez rebranding może wiązać się z utratą udziałów rynkowych. Co więcej, likwidacja asortymentu u lidera rynkowego z własnej woli, jest wyjątkowo nietypowym przypadkiem. Czy są więc przyczyny, dla których Żywiec Zdrój musi zrezygnować z produkcji wód gazowanych i gazowanych produktów smakowych pod dotychczasową marką? Dlaczego przeprowadza rebranding uznanej marki? Dlaczego w jej miejsce wchodzi nowa marka Żywioł?

Rebranding często spowodowany jest problemami wizerunkowymi.

Żywiec Zdrój nie ma obecnie problemów ze swoją marką. Badania przeprowadzone czas jakiś temu, wykazywały tylko niewielką niezgodność z opisem na etykiecie zawartości chlorków, fluoru i wapnia. To nie miało i nie ma wpływu na wizerunek i reputację marki. Rebranding nie jest więc zależny od kłopotów wizerunkowych. Słowny znak towarowy Żywiec Zdrój jest zarejestrowany na spółkę Żywiec Zdrój SA, więc ograniczenia prawne w tym zakresie nie mogą być powodem takich działań jak rebranding. Chyba że chodzi o prawa używania oznaczenia geograficznego Żywiec. Skąd mogą brać się takie ograniczenia? Zgodnie z ustawą o prawach własności przemysłowej oznaczeń geograficznych można używać w słownych znakach towarowych jeżeli są to: oznaczenia słowne, oznaczenia odnoszące się do określonego terenu i wreszcie oznaczenia, które wykazują zdolność identyfikacji towaru jako pochodzącego z danego terenu. Ten ostatni warunek dotyczy Żywiec Zdrój. Aby firma mogła używać nazwy miasta w słownym znaku towarowym, konieczne jest uzyskanie zgody miasta. Jeżeli produkcja odbywa się w mieście, miasto nie ma podstaw do niewydania takiej zgody. Żywiec Zdrój pomimo, że nie produkuje w samym Żywcu, prawa do używania nazwy Żywiec ma, bo nazwa obejmuje także region, z którego woda pochodzi. Rebranding więc nie był koniecznością.

Rebranding a elementy nazewnictwa

Inną kwestią jest określenie „zdrój”. Potocznie „zdrój” to miejsce wytryskiwania wody lub źródło. W przenośni „zdrój” to ciecz płynąca obficie; strumień; struga. Przestarzale, „zdrój” to miejscowość mająca źródła wód leczniczych. Wiele nazw polskich miejscowości (np. Busko-Zdrój, Krynica-Zdrój), świadczy o występowaniu źródeł wód leczniczych na ich terenie. Wody gazowane i gazowane produkty smakowe pod marką Żywiec Zdrój mogły by wprowadzać konsumentów w błąd i to już uzasadnia rebranding. Choć Żywiec Zdrój do miana wody leczniczej nie aspiruje, znaczenie słowa „zdrój” może uzasadniać rebranding i powołanie do życia marki Żywioł.

Sama nazwa Żywioł, posiadająca wspólny „morfem” ze słowem Żywiec, co ma nawiązywać do nazwy najlepiej znanej wody w Polsce. Świadczy to o chęci zachowania związku z marką Żywiec Zdrój. Niby bardzo duży rebranding, a zachowano wiele podobieństw w nazewnictwie. Według danych AC Nielsen firma Żywiec Zdrój SA jest liderem sprzedaży w kategorii wód butelkowanych. Firma posiada w ujęciu ilościowym ponad 20%, w ujęciu wartościowym ponad 30% udziałów rynkowych. Po co firma przeprowadza więc rebranding uznanej marki lidera rynkowego?

Dodaj komentarz

WordPress SEO