Pyshniak. Przetwory jako nazwy produktów.

Warzywne i owocowe przetwory są polską specjalnością. „Przetwory” nazewnicze jako nazwy produktów, już chyba nie. Nazwa Pyshniak to „przetwór” słowa „pyszniak”.

Kreatywność a nazwy produktów

Zmieniając zapis słowa, Organizacja Producencka Jabłuszko, próbowała stworzyć kreatywną nazwę dla soku jabłkowego. Efektem jest neologizm, trudny zarówno do zapisania jak i do odczytania. Na pierwszy rzut oka częściej widzimy kontaminację słów „pysk” i „ma-niak” niż słowo „pyszny”. I choć idea kreacji nazwy produktów jest ciekawa, efekt jest tak nienaturalny, że aż dziwaczny.

Nazwy produktów powinny być proste i łatwe do zapamiętania. Ma to znaczenie dla efektywności komunikatów marketingowych ale jest także elementem kształtowania nastawienia konsumentów do samej oferty. Nazwy produktów mają nie tylko odróżniać, ale i wyróżniać pozytywnie od konkurentów. Złe nazwy produktów nie pomagają a szkodzą budowaniu marki. Badania postrzegania nazw pokazują, że nazwy trudne do wymówienia lub trudne do zapamiętania, budują negatywne nastawienie do samego produktu.

Ochrona prawna nazwy produktów

Można zrozumieć poszukiwania firmy, mające na celu znalezienie ciekawej i bezpiecznej nazwy produktów. Na świecie zarejestrowanych jest już około 20 milionów znaków towarowych. W samej tylko Unii Europejskiej znaki towarowe wspólnotowe, czyli obowiązujące na terenie całej wspólnoty, to już dużo ponad milion. Bez praw do nazwy produktów, firma może naruszyć prawa własności innych firm, co grozi zakazem stosowania marki. Jednak ograniczenia prawne nie usprawiedliwiają takich konstrukcji nazewniczych jak Pyshniak. Nazwy produktów można zastrzec i chronić prawnie jako słowne znaki towarowe. Marki mogą być zastrzeżone jako znaki towarowe tylko wtedy, gdy wcześniej nie zostały zarejestrowane lub zgłoszone do ochrony nazwy identyczne lub podobne. Jednak kreatywność nazewnicza mająca na celu zbudowania potencjału ochrony prawnej nie może prowadzić do kształtowania słów przeczących zasadom nazewnictwa.

Złe nazwy produktów szkodzą konkurencyjności i ograniczają markę. Nazwy produktów mogą mieć cechy perswazyjne – dlatego są kluczowym elementem budowania marki. Projektowanie nazwy produktów stanowi początek istnienia każdej marki. Nazwy produktów są codziennie w olbrzymiej ilości komunikatów, zarówno pisanych jak i mówionych, prezentowana klientom. W tym kontekście staje się oczywiste, dlaczego nie należy lekceważyć procesu tworzenia nazwy produktu.

W latach 20. poprzedniego wieku udowodniono istnienie symbolizmu fonetycznego. Zauważono, że nawet pojedyncze głoski wywołują skojarzenia znaczeniowe. A to znaczy, że w zależności od zastosowanych zgłosek, możemy oddziaływać na klientów. Ciekawostką dotyczącą symbolizmu fonetycznego jest fakt, że jest on wspólny dla różnych języków. Dlatego badania na symbolizmem fonetycznym rozwijano. Przyjmując założenie, że pojedyncze głoski oddziałują perswazyjnie na odbiorcę, testowano jaką siłę może mieć cała nazwa. Trudno sobie wyobrazić, aby Pyshniak taki test zdał. Nazwy produktów „mushą” spełniać proste wymagania.

Nazwy produktów:

Kiedy marka produktu nie może być chroniona prawnie, jako słowny znak towarowy

Symbolizm fonetyczny a nazwy produktów

Ciekawe nazwy produktów.

Dodaj komentarz

WordPress SEO