Psycholingwistyka na usługach nazewnictwa

Psycholingwistyka to nauka zajmująca się procesami psychologicznymi związanymi z przetwarzaniem informacji językowych przez człowieka. Psycholingwistyka bada takie zagadnienia: jak język jest przyswajany, przetwarzany oraz wykorzystywany przez ludzki umysł.

Psycholingwistyka

Psycholingwistyka nazywana jest także psychologią języka. To nauka z pogranicza psychologii i językoznawstwa. Psycholingwistyka zajmuje się psychologicznymi podstawami funkcjonowania języka. W namingu psycholingwistyka może być wykorzystywana do testów asocjacyjnych. Testy te polegają zbieraniu pierwszych skojarzeń z nowym słowem. Psycholingwistyka sięga także po badania paralingwistyczne oraz prelingwistyczne.

Psycholingwistyka – budowa a perswazyjność nazwy

Badania pokazują, że to co jest znane, traktowane jest przez ludzi jako bezpieczniejsze. Przy nazwach łatwość wymówienia słowa może zatem mieć wpływ na zakupy towarów. Naukowcy sprawdzali, czy łatwość przeczytania i wymawiania nazwy wpływa na ocenę stopnia jego znajomości, a w konsekwencji na zakup. Chodziło o określenie zależności między postrzeganiem ryzyka stosowania produktów o różnych nazwach.

Oceniano listę wykreowanych nazw dodatków spożywczych. W testach zbierano opinię, o szkodliwości produktów na podstawie ich nazw. Wybrane do testów wyrazy miały tę samą długość, ale znacząco różniły się trudnością wymowy. Projekty nazw prostych do wymówienia były traktowane jako bezpieczniejsze. Z drugiej zaś strony, nazwy trudniejsze w wymowie były oceniane jako nowszej i nowocześniejszej. Oba wnioski dają wyraźne wskazówki do projektowania nowych nazw jako neologizmy lub kontaminacje.

Psycholingwistyka – długość słowa a jego perswazyjność

W innym badaniu, w którym wykorzystywana była psycholingwistyka, sprawdzano nazwy, które różniły się długością. Usługi o nazwach krótkich i prostych ocenione zostały jako bezpieczne, natomiast nazwach o nazwach długich i trudnych uznano za bardziej ekscytujące. I tu także, można wysnuć wniosek, że w zależności od tego co chcemy sprzedać, warto się zastanowić jakie nazwy zastosować.

Badania wykazują, że psycholingwistyka może pomóc ocenić lub bardziej dopasować nazwy do charakteru produktu. Nazwy trudne i długie wcale nie muszą być gorsze. Pytanie tylko, co nazywamy. Psycholingwistyka nie rozwiąże problemów kreatywności i ochrony prawnej nazwy, ale pomaga odpowiednio dobrać nazwy do usług i towarów.

Dodaj komentarz

WordPress SEO