Przywracamy radość życia

Neurorehabilitacja to dziedzina medycyny, która zajmuje się rehabilitacją chorych z uszkodzeniem centralnego i obwodowego układu nerwowego. Więszkość pacjentów po udarze mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, ze stwardnieniem rozsianym i chorobą Parkinsona wymaga specjalistycznej formy terapii. Głównym celem dla pacjentów i ich rodzin jest odzyskanie niezależności w codziennych czynnościach. Natomiast ideą pracy kliniki neurorehabilitacji GAUDIO jest odzyskanie przez pacjentów radości i możliwości korzystania z życia. Zrealizowanie tego zadana jest niejednokrotnie bardzo skomplikowane i rozłożone w czasie. Samo odzyskanie zdolności ruchowych nie zapewnia sukcesu w rehabilitacji. Konieczna jest zmiana nastawienia chorego.

O ile nazwa GAUDIO po łacinie znaczy „radość”. Rzadko kto zna łacinę i rozumie przesłanie nazwy. Z tego powodu opracowany został slogan firmowy, który oddaje cel działania kliniki GAUDIO. Celem projektu sloganu firmowego i nazwy było opracowanie, które oddawało by nie zakres działania firmy, a jej cel. Zestawienie nazwy GAUDIO i sloganu firmowego „przywracamy radość życia”  stanowi kompletną informacje o celu i filozofii działania kliniki.

Warto podkreślić, że slogan firmowy nie jest rodzajem hasła reklamowego. Choć forma obu jest podobna, ich funkcje są zupełnie odmienne. Slogan firmowy odnosi się do istoty firmy, jest ściśle związany z dotyczącymi jej strategicznymi decyzjami, jego zadaniem jest uzasadnienie istnienia danego podmiotu. Dużo istotniejsza jest treść sloganu niż jego forma. Slogan firmowy jest narzędziem komunikowania tożsamości i wizerunku, podobnie jak nazwa czy logo firmy.

Dodaj komentarz

WordPress SEO