Projektowanie nazwy – proces i ograniczenia

Projektowanie nazwy specjalnie pod potrzeby Klienta jest najbardziej kompleksowym przedsięwzięciem dziedziny komunikacji werbalnej. Polecamy tę metodę  przedsiębiorstwom o większych budżetach marketingowych oraz firmom, których skuteczne funkcjonowanie wymaga wsparcia przez silną markę (np. firmy usługowe i instytucje o dużym prestiżu).

Ze względu na specyfikę takiego projektu, w celu zapewnienia jego powodzenia, oczekujemy od naszych Klientów spełnienia następujących warunków:

Na projekt zostanie przeznaczona wystarczająca ilość czasu, tzn. co najmniej trzy tygodnie.

Osoby, które chcą decydować o wyborze nazwy, muszą aktywnie uczestniczyć w pracach komitetu sterującego.

Projektowanie nazwy składa się z następujących etapów:

  • Badania i analiza konkurencyjności marki
  • Opracowanie alternatywnych strategii nazewniczych
  • Wybór strategii (funkcja komitetu sterującego)
  • Kreatywne tworzenie nazw
  • Analiza i ocena stworzonych nazw
  • Wybór nazwy lub nazw (funkcja komitetu sterującego)
  • Ocena prawna i patentowa nazwy
  • Wydanie szczegółowej opinii i rekomendacji końcowej

Podczas całego projektu ściśle współpracujemy z Klientem, elastycznie dostosowując projekt do jego potrzeb, tak, aby połączyć komfort współpracy z jej satysfakcjonującymi efektami. Projektowanie nazwy musi być, według nas, indywidualnie dostosowane do potrzeb klienta.

W efekcie naszej współpracy, oprócz nazwy i jej szczegółowej ekspertyzy, Klient otrzymuje również raport z wynikami badań i analizą branży w zakresie nazewnictwa oraz kompletną strategię nazewniczą, która powinna być później wykorzystana przy współpracy z agencjami corporate&brand identity, public relations oraz reklamowymi. Projektowanie nazwy to proces złożony i wieloetapowy.

Projektowanie nazwy firmy

Na rynku często można spotkać bardzo podobne do siebie nazwy firm które powstały poprzez zastosowanie obowiązującego w branży stylu. Trudno je od siebie odróżnić i zapamiętać. Zdarza się również, że nazwy firm są mylące lub posiadają zakodowane negatywne skojarzenia, które utrudniają budowanie wizerunku lub uniemożliwiają wejście na nowe rynki. Projektowanie nazwy firmy ma na celu wyróżnienie i odróznienie firmy na rynku. Ma pokazywać indywidualny styl, charakter i ofertę firmy.

Projektowanie nazwy produktu

Zła nazwa sukcesowi szkodzi, ogranicza markę, a w porównaniu z konkurentami wypada blado i niekonkurencyjnie. Projektowanie nazwy produktów i usług mają gwarantowane domeny internetowe, sprawdzamy ich znaczenie w innych językach. Projektowanie nazwy produktu może obejmować być badanie, jak konkurenci chronią prawnie swoje marki na określonych rynkach i w określonych branżach. Dla uzyskania dodatkowych gwarancji możliwe jest przeprowadzenie badań rynkowych lub badań konsumenckich.  Projektowanie nazwy to połączenie kreatwyności i analiz.

Dodaj komentarz

WordPress SEO