Program PULA

Na zlecenie TPSA, agencja ANAGRAM Naming opracowała nazwę dla programu usług konwergentnych. Konwergencja, z łaciny „convergere”, znaczy „zbierać się, upodabniać się”. Słowo to w telekomunikacji używane jest do opisania wielu procesów obejmujących połączenie zjawisk znajdujących się na pograniczu różnych działów. Możemy mówić o konwergencji telekomunikacji, informatyki i multimediów. W wypadku TPSA chodziło o nazwanie pakietu usług powstałych z połączenia telefonii analogowej, mobilnej i mediami.
Wybrana została nazwa Program PULA. Założeniem projektu było odejście od słowa konwergencja i zastąpienie go opisowym określeniem szerokich możliwości łączenia. Wykorzystane zostało wieloznaczne słowo „pula”. Synonimy tego słowa znaczą „wygrana”, „zestaw”, „stawka”, ilość”. Słowo „program” miało sugerować wielość możliwych elementów wchodzących w skład oferty. Program miał być otwarty i pozwalać na swobodne dołączanie nowych ofert. Nazwa „Program PULA” miała być parasolem dla nazw poszczególnych usług.

Dodaj komentarz

WordPress SEO