Problemy z nazwą. Aspekty prawne nazewnictwa.

Coraz częściej firmy mają problemy z nazwą. Nazwa, tak jak każda inna forma oznaczenia firmy albo produktu, jest własnością niematerialną przedsiębiorstwa. Tak jak każda własność i wartość, podlega ochronie. Niestety nie każda i nie zawsze.

Problemy z nazwą

Na świecie ochroną praw własności intelektualnej zajmuje się World Intellectual Property Organization (WIPO). W Polsce podrabianie nazwy jest czynem nieuczciwej konkurencji. Brak ochrony nazwy powoduje natomiast częste problemy z nazwą.
W 2003 roku Urząd Patentowy orzekł o unieważnieniu prawa do rejestracji słowno-graficznego znaku towarowego ”Hortino”. Jego przedstawiciele uznali, że rejestracja z 2001 r. została dokonana w złej wierze i narusza prawa do nazwy ”Hortex”. Urząd uznał ponadto, iż znak ”Hortino” jest w takim stopniu podobny do znaku ”Hortex”, że może wprowadzać w błąd odbiorców. Problemy z nazwą pojawiły się, bo firma nie do końca przeanalizowała ograniczenia nazewnicze.

Problemy z nazwą kosmetyków

Problemy z nazwą kosmetyków sa dość częste ze względu na konkurencyjność branży. Urząd Patentowy odmówił rejestracji znaku towarowego w postaci nazwy Autohelios dla środków do opalania. Prawa do tej nazwy chciał zastrzec koncern farmaceutyczny La Roche, który m.in. wytwarza tzw. kosmetyki dermatologiczne, sprzedawane wyłącznie w aptekach. Są wśród nich kremy, żele i olejki do opalania oraz samoopalacze. Całą tę grupę produktów La Roche chciał objąć marką Autohelios. Jednak bułgarska firma Aroma zastrzegła wcześniej międzynarodową markę Helios, również przeznaczoną dla specyfików do opalania. Zdaniem Urzędu Patentowego podobieństwo tych nazw mogło wprowadzać klientów w błąd. Takie problemy z nazwą ma wiele przedsiębiorstw. Należymy do Unii Europejskiej i musimy brać pod uwagę także znaki wspólnotowe.

Problemy z nazwą batonów

Produkty spożywcze to częste pole konfliktów i problemy z nazwą. Kraft Foods Polska, posiadający prawa do marki „Prince Polo”, już od lat protestował przeciw rejestracji znaku „Pico Polo” dla spółki Nadwiślanka S.A. Kraft bronił w sądzie marki, której wartość jest wyceniana na ok. 60 mln zł. Pod nazwą Prince Polo sprzedaje się co czwarty wafelek pokryty czekoladą, ale niedostateczna ochrona i pozostawienie możliwości przekształcania nazwy spowodowały, że Kraft musiał bronić swoich praw w sądzie. W 2007 roku sąd wreszcie uznał, że znaki renomowane, takie jak Prince Polo, muszą być szczególnie chronione, a podobieństwo nazw może wprowadzać w błąd. Jak dotąd koszty sądowe po obu stronach przewyższyły koszty stworzenia i ochrony nowej nazwy. W tym wypadku problemy z nazwą były wynikiem próby korzystania z cudzej renomy.

Problemy z nazwą pierników

Pewien mieszkaniec Torunia zarejestrował, jako firma Piernikarnia Toruńska, domenę Toruńskie Pierniki pl. Gdy w grudniu 2003 r. Fabryka Cukiernicza Kopernik z Torunia zgłosiła do rejestracji nazwę Toruńskie Pierniki, wystąpił o unieważnienie, a Urząd Patentowy unieważnił znak. Wielka fabryka stanęła wobec poważnego problemu. Musiała zaskarżyć decyzję do sądu. Twierdziła, że znak nie jest dziedzictwem kulturowym wszystkich mieszkańców Torunia, bo tylko Fabryka Kopernik, założona w 1751 r., jest kontynuatorem tradycji rzemiosła piernikarskiego w Toruniu. Nikt inny nie produkuje pierników zgodnych z tradycyjną recepturą. Fabryka wygrała dopiero, kiedy okazało się, że wniosek o unieważnienie był niewłaściwy z przyczyn formalnych.

Problemy z nazwą domeny

Warto jeszcze zwrócić uwagę na inny aspekt nazewnictwa, domeny internetowe. Problemy z nazwą domen rozwiązuje specjalnie do tego wyznaczony sąd polubowny. Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) działa sąd polubowny do spraw domen internetowych. Celem działalności tego sądu jest rozstrzyganie sporów prawnych związanych z procesem rejestracji i stosowania domeny internetowej. Istnieją dwa najczęstsze przypadki, w których PIIT musi interweniować. Pierwszy to kwestia naruszenia praw własności przemysłowej przy rejestracji domeny internetowej, drugi to sprawy z zakresu naruszenia dóbr osobistych, w tym także naruszenie godności. Sądownictwo polubowne jest dobrowolne. Aby doszło do rozprawy, obie strony muszą wyrazić zgodę. Jest to bardzo ważny element ze względu na konsekwencje prawne. Problemy z nazwą jak widać na tym przykładzie można rozwiązywać całkiem szybko.

Dodaj komentarz

WordPress SEO