Powody zmiany nazwy firmy. Historia marki URSUS.

Na 400 spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów wartościowych, już w ponad 100 nastapiły zmiany nazwy. Zmiana nazwy to dla każdej firmy poważne wyzwanie. Zmiany nazwy są prawie zawsze elementem zmiany strategii rynkowej lub biznesowej. URSUS to najstarsza marka motoryzacyjna w Polsce. Wielokrotnie przechodziła zmiany nazwy, niedługo prawdopodobnie zagości jako marka na GPW.

Zmiany nazwy a reaktywacja marki.

Zmiany nazwy nie są procesami prostymi. W firmach rodzą się obawy o utratę klientów. Obawy te są rzadko kiedy słuszne, większym problemem jest zły wizerunek i reputacja firmy, niż jej nazwa. Co więcej, historia pokazuje, ze dzięki zmianie nazwy wielu firmom udało się zbudować zdecydowanie silniejsze marki. Producent ciągników Pol-Mot Warfama ogłosił, że zmienia nazwę. Rada nadzorcza już zatwierdziła projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy. Zmiany nazwy firmy muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Firma będzie nosić historyczną nazwę pierwszej polskiej marki motoryzacyjnej URSUS. Dlaczego firma zmienia nazwę? Tak przemianowana firma chce pozyskać klientów w Polsce i za granicą. Pomimo kłopotów i wielu nieudanych prób restrukturyzacji, marka URSUS jest wciąż pamiętana i rozpoznawalna. Firma historycznie kilkukrotnie dokonywała zmiany nazwy. Marka ma się ma pojawić się nie tylko na ciągnikach, ale na wszystkich produktach Warfamy. Docelowo firma planuje zastąpić dotychczasowe brandy. Firma specjalizuje się w produkcji pras zwijających, owijarek, rozrzutników obornika, przyczep, ładowaczy czołowych TUR, ładowaczy zaczepianych i zawieszanych tylnych oraz ciągników rolniczych. Celem takiej konsolidacji jest wzmocnienie siły marki. Jedna znana marka jest lepsza od wielu mało znanych. To główny powód zmiany nazwy.

Innym powodem zmiany nazwy są plany inwestycyjne firmy. POL-MOT Warfama jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka chce pozyskać z giełdy środki, między innymi na wprowadzenie do sprzedaży nowego modelu traktora oraz modernizację zakładu. Warfama jest obecnie zaledwie ósmą firmą na rynku traktorów ze sprzedażą na poziomie 650 sztuk. Planuje sprzedawać 5000 ciągników. Zmiana nazwy producenta ma także pomóc w sprzedaży ciągników za granicą. Firma ma ambicje odzyskać część utraconych przez upadłą markę rynków. W przeszłości ciągniki Ursusa sprzedawano z powodzeniem w 50 krajach na całym świecie. Wielkość produkcji URSUSA w najlepszych latach istnienia Zakładów Mechanicznych URSUS kształtowała się na poziomie 50 tyś sztuk rocznie.

Historia marki URSUS. Pierwsza nazwa firmy.

URSUS to najdłużej działająca polska firma motoryzacyjna. Historia firmy sięga XIX wieku. W 1893 roku trzej inżynierowie wraz z czterema przedsiębiorcami z oszczędności posagowych swoich siedmiu córek założyli spółkę. W Warszawie przy ul. Siennej 15 powstało przedsiębiorstwo o nazwie Towarzystwo Udziałowe Specyalnej Fabryki Armatur. Profil fabryki był zdecydowanie inny od obecnego wizerunku URSUSA. Firma produkowała armaturę dla przemysłu spożywczego, w tym w szczególności do przemysłu cukrowniczego i gorzelniczego. Wyroby firmy były markowane znakiem „P7P”. Nie znając historii założenia firmy, nikt by się nie domyślił, że nazwa ta, to akronim od „Posag 7 Panien”. Na pewno nazwa była doskonałą anegdotą, ale jako nazwa dla fabryki musiała budzić nie zawsze oczekiwane skojarzenia. Firma rosła, aż zdecydowano o kolejnych inwestycjach.

Zmiany nazwy po rozszerzeniu produkcji.

Dziewięć lat po utworzeniu marki P7P akcjonariusze podjęli decyzję o rozszerzeniu oferty. Postęp techniczny oraz rewolucja przemysłowa wskazywała na nowe potrzeby rynkowe. Korzystając z doświadczeń i kompetencji postanowiono rozszerzyć asortyment o silniki spalinowe. Produkt przemysłowy, zaawansowany technicznie i związany z rodzącą się branżą wymagał innej nazwy. Wymagała zmiany nazwy. Udziałowcy postanowili odejść od tradycyjnej i lekko pretensjonalnej nazwy. Poszukiwali nazwy prezentującej siłę, moc, innowacyjność a zarazem łatwej do rozpropagowania. W latach 1895-96 była drukowana w odcinkach przez Warszawską Gazetę Polską powieść „Quo Vadis”. W powieści Henryka Sienkiewicza jeden bohaterów nosił imię URSUS. Była to postać i pozytywna i oddająca charakter konceptu nowych produktów firmy. Postanowiono użyć jej jako marki firmy i produktów. Tak powstała nazwa Zakłady Mechaniczne URSUS.

Ursus to imię męskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od wyrazu „ursus” oznaczającego „niedźwiedź”. Imię obecnie nie jest bardzo popularne. Wtórnym cognomenem tej nazwy jest Ursyn. Niedźwiedź mocno związany jest z herbem Rawicz (Ursyn, Ursowic, Panna na niedźwiedziu, Miedźwiada, Miedźwioda, Niedźwiada, Niedźwiadek, Niedźwieda, Niedźwioda, Rawa, Rawic, Rawita). To polski herb szlachecki, używany zarówno w Królestwie, jak i na Litwie, Rusi i w Rosji. Jeden z najstarszych herbów polskich, przysługujący od XIV w. potomkom Wrszowców, możnowładców czeskich osiadłych od XII w. w Polsce, m.in. w ziemi rawskiej. Herb przestawia  w polu złotym na niedźwiedziu kroczącym, czarnym, pannę w czerwonej sukni, rozczesaną w koronie złotej. Niedźwiedź jest ponadto jednym z najstarszych świętych zwierząt. Ślady kultu niedźwiedzia pochodzą z najdawniejszych czasów.

Po dokonaniu zmiany nazwy fabryka z nową ofertą i marką szybko rosła. W roku 1913 stała się głównym producentem silników spalinowych w całym Królestwie Polskim. Co więcej, była jedynym ich dostawcą silników do Cesarstwa Rosji. Warto dodać, że ursus, czyli niedźwiedź jest symbolem Rosji. Do wybuchu I wojny światowej fabryka kwitła. Łącznie wyprodukowano 6000 silników. Były to urządzenia różnych typów, różnego przeznaczenia i różnych o mocach. O szerokości oferty niech świadczy fakt, że silniki z marką URSUS miały moc od 5 do 450 KM.

W latach 1916-1918 podejmowano wysiłki w celu skonstruowania urządzeń z produkowanymi przez fabrykę silnikami. Wybrano koncept opracowania pierwszego krajowego ciągnika. Pierwszy ciągnik zjechał z taśmy montażowej w roku 1922. Maszyna nazywana była ciągówką. Do 1927 roku wyprodukowano 100 sztuk ciągówek ze znakiem URSUS.

Upadek firmy. Zmiany nazwy i profilu działalności.

Jak to w biznesie bywa, firmę spotkały kłopoty finansowe. W 1930 roku ZM URSUS Spółka Akcyjna została przejęta przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Rozwijająca się zbrojeniówka potrzebowała fabryk. Zakłady zostały włączone do struktur Państwowych Zakładów Inżynierii. Nastąpiły kolejne zmiany nazwy firmy. Produkcję firmy ukierunkowano na potrzeby wojska. Fabryka w Czechowicach produkowała czołgi rozpoznawcze TK i TKS, czołgi lekkie 7TP. Inna grupą produkowanych maszyn były lekkie ciągniki artyleryjskie. Firma także produkowała silniki i podwozia do samochodów ciężarowych i autobusów.

Powojenna reaktywacja marki

Rok po zakończeniu wojny, władze państwowe podjęły decyzję o rozpoczęciu w czechowickich fabrykach produkcji ciągników rolniczych. Pierwszy ciągnik wyjechał z fabryki w 1947 roku. Wyjechał od razu na defiladę 1-Majową. W 1948 roku powstało przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Zakłady Mechaniczne URSUS. W 1960 roku do seryjnej produkcji wprowadzono legendarny ciągnik Ursus C-325. Po wojnie nie dokonanno zmiany nazwy firmy.

W 1983 roku zdolność produkcyjna firmy URSUS osiągnęła poziom 50 tys. sztuk ciągników rocznie. URSUS zdominował rodzime rolnictwo oraz stał się hitem eksportowym PRL’u – eksportowany był do ponad 50 krajów świata. W latach 90. po nieudanych inwestycjach URSUS zmagał się z ogromnym zadłużeniem. Zakład był wielokrotnie restrukturyzowany. Firma podzielona została na małe niekonkurencyjne spółki, które bankrutowały. Właścicielem firmy i znaku towarowego został BUMAR, który wcześniej z ZM URSUS kooperował przy produkcji uzbrojenia. Zmiany nazwy obejmowały głównie formę prawną nazwy.

W lutym 2010 roku zmieniono logo firmy. Zmienioną wersją znaku handlowego oznaczono nową serię ciągników. Firma w ten sposób chciała powrócić na rynek. W 2011 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zezwolił firmie POL-MOT Warfama na przejęcie kontroli nad spółką Ursus. Wcześniej, 26 kwietnia 2011roku, spółka POL-MOT Warfama SA podpisała ze spółką Bumar sp. z o.o. umowy sprzedaży znaków towarowych oraz wszystkich udziałów URSUS sp. z o.o.. Łączna kwota transakcji opiewała na ponad 15 mln złotych. Decyzja o sprzedaży marki i firmy URSUS była wynikiem zmian strategii właściciela. Bumar chciał skoncentrować działalność wokół podstawowego biznesu – produkcji sprzętu wojskowego i uzbrojenia. Spółka giełdowa POL-MOT Warfama stała się w czerwcu minionego roku wyłącznym właścicielem znaku towarowego URSUS jak i spółki URSUS. Spółka zapłaciła 8,1 mln zł za sam znak towarowy URSUS. Plany zmiany nazwy Warfamy na URSUS w konsekwencji doprowadzą do sytuacji, w której najstarsza polska marka motoryzacyjna będzie notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Dodaj komentarz

WordPress SEO