Polska najstarsza marka Wieliczka

Kopalnię jako przedsiębiorstwo założono w roku 1044. Jest to najstarsze przedsiębiorstwo działające do dzisiaj na terenie Polski. To także najstarsza marka w naszym kraju. Na świecie, według Tokyo Shoko Research, jest jedynie 13 firm o dłuższej historii.

Polska najstarsza marka Wieliczka

Wydobycie soli zakończono w 1996 roku. Obecnie Kopalnia Wieliczka działa dalej, w nieco zmienionej formule. Podstawowym źródłem przychodów jest turystyka. Rocznie kopalnie odwiedza około miliona turystów. Na terenie kopalni działa podziemny hotel, uzdrowisko, spa, oraz sale konferencyjne. Najstarsza marka w Polsce udanie korzysta ze swojej historii.

Najstarsza marka Wieliczka

Najstarsza marka Wieliczka

Kopalnia pierwotnie była własnością królewską. Skarb królewski uzależniony był od wydobycia i handlu solą. W średniowieczu kopalnia zapewniała władcom 30 proc. dochodu. Z czasem przedsiębiorstwo objęto monopolem państwowym. Dzisiaj najstarsza marka i sama Kopalnia Wieliczka są własnością skarby Państwa.

Nazwa kopalni pochodzi od nazwy miejscowości.

Pierwsze odkryte ślady warzelnictwa pochodzą z IX wieku, kiedy to czerpano solankę ze źródeł. Znaczenie osady górniczej wzrosło za czasów Kazimierza Odnowiciela. Stało się to po przeniesieniu stolicy Polski z Gniezna do Krakowa. Warzelnie wykorzystywano jako źródło finansowania dworu wraz z drużyną rycerską. Przychody z kopalni wykorzystano na odbudowę zniszczonego kraju. Pokłady soli kamiennej odkryto w 1252. Od tej pory wydobywano sól metodą głębinową. Od XIII wieku do 1772 Kopalnia Wieliczka wchodziła w skład przedsiębiorstwa Żupy Krakowskie.

Najstarsza firma, najstarsza marka

Polska najstarsza marka i Żupy Krakowskie powstały pod koniec XIII wieku. Składowymi przedsiębiorstwa były: żupa w Wieliczce i żupa w Bochni, warzelnie soli w tych miastach, nadwiślańskie porty żupne oraz warzelnia soli w Dobiegniewie. Okres rozkwitu żupy krakowskiej przypada XVI i XVII wiek. W tym czasie zatrudniano 2000 górników. Poza tym, że była to najstarsza marka w Polsce, to Wieliczka była największym w dawnej Rzeczypospolitej zakładem przemysłowym. Była także jedną z największych firm w Europie.

Nazwa Wieliczka pochodzi od łacińskiego Magnum Sal czyli Wielka Sól. Wczesnośredniowieczna nazwa topograficzna uległa znacznemu przekształceniu. Do użytku wprowadzono nazwę skróconą, ograniczoną do samego przymiotnika. Powstała wtedy nazwa i polska najstarsza marka Wieliczka lub Weliczka.

Dodaj komentarz

WordPress SEO