POLBISCO

Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych jest podmiotem zrzeszającym blisko 30 wiodących firm z branży. Jego głównym celem jest reprezentacja wspólnych interesów polskiego przemysłu czekoladowego i cukierniczego w zakresie handlu, gospodarki, prawa oraz nauki. Stowarzyszenie współpracuje m.in. z władzami i organizacjami pozarządowymi. Lobbystyczny charakter podmiotu sprawia, że jego sposób prezentacji i komunikacji jest szczególnie istotny. Dotychczasowa nazwa – Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych – była zbyt długa, trudna do zapamiętania i niewygodna w użyciu. Stowarzyszenie poszukiwało więc rozwiązań, które uproszczą komunikację werbalną i pozwolą skuteczniej działać na rzecz firm branży.

Nowa nazwa miała za zadanie nie tylko spełnienie funkcji wyróżnienia, ale również przekazanie określonych informacji o podmiocie. Jej rolą była komunikacja zakresu działania Stowarzyszenia i akcentowanie jego rodzimego charakteru. Istotnym ograniczeniem było wykluczenie przez Klienta budowania nazwy wokół skojarzeń z czekoladą, wynikające z faktu, że taka nazwa nie odpowiadałaby charakterowi wyrobów niektórych firm wchodzących w skład Stowarzyszenia.

Efektem prac było stworzenie nowej nazwy – POLBISCO, pozwalającej na realizację wszystkich wyznaczonych celów. Opracowano również normy dotyczące stosowania nazwy i zasady pozwalające na płynne przejście od nazwy dotychczasowej do nowej, skróconej formy, która będzie w przyszłości jedyną nazwą Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz

WordPress SEO