Nowa nazwa bez wody

Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (MWOPR) zmienia nazwę. Nowa nazwa będzie brzmieć: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (MOPR). Z nazwy znika słowo „wodne”. Niby niewiele, a jednak bardzo zmienia się idea działania organizacji. Nowa nazwa prezentuje nową strategię działania pogotowia. Rozszerzono obszar działania na teren całego kraju.

 Wcześniej ratownicy działali wyłącznie na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Przykładem działań poza mazurami były akcje na terenach zalanych podczas powodzi. Dodatkowo w nowym statucie zapisano „udzielanie pomocy w wypadkach”, bez opisu jakich. Daje to „morpowcom” możliwość niesienie pomocy także na lądzie. Nowe zapisy w statucie pozwalają na rozszerzenie oferty organizacji ratowniczej. Łatwiej będzie także prezentować ratowników: „moprowcy” brzmi wiele zdecydowanie lepiej niż „mwoprowcy”. Nowa nazwa, ale ci sami doskonali ratownicy.

Dodaj komentarz

WordPress SEO