ORLEN

Opracowanie nazwy ORLEN było największym projektem nazewniczym w Polsce. Przy projektowaniu nazwy brał udział zespół prawie 60 osób. Projektanci nazw, lingwiści, rzecznicy patentowi, prawnicy, socjologowie, psychologowie, specjaliści od reklamy, komunikacji i Public Relations brali udział w ocenie i kreacji nazwy. Wybrane propozycje nazw zostały przebadane przez dwie niezależne agencje badania rynku i opinii. Znaczenie słowa sprawdzono w językach krajów w których koncern planował prowadzić działalność. Zebrano opinie językoznawców z Polski i ze świata. Reszersz ochrony patentowej przeprowadziły niezależne kancelarie rzeczników patentowych.

Skomplikowanie projektu i jego skala, oraz bardzo krótki termin realizacji, wymagały unikalnego podejście. Do testów nazw zostały napisane specjalne programy komputerowe. Interdyscyplinarne zespoły analizowały rozwiązania i przedstawiały rekomendacje.
Głównym wymogiem pracy nad nazwą koncernu było bezpieczeństwo prawne. Dla firmy, która działa na bardzo szerokim rynku, w wielu krajach, posiadanie praw do domen internetowych, praw wyłączności do słownych znaków graficznych oraz ochrona przez naruszaniem praw innych firm, były kluczowymi elementami selekcji. Wiele firm nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji złego projektu nazwy. Możliwy jest zakaz działania na niektórych rynkach, wysokie odszkodowania za naruszanie praw własności intelektualnej. Firma może narazić się na nieuczciwą konkurencję, podszywanie się pod markę, szkody wynikające z utraty renomy i naruszania dobrego imienia. Tak skomplikowanych zadań mogą podejmować sie tylko doświadczone agencje namingowe. Nie wystarczy przygotować propozycje nazw. Trzeba przewidzieć konsekwencje prawne i rynkowe każdej decyzji.

Po wielu latach od opracowania nazwy ORLEN, można obiektywnie ocenić, że była to jedna z najważniejszych decyzji marketingowych w tej firmie. Marka ORLEN jest jedna z najdroższych marek w Polsce. Jej wartość stale rośnie, co jest między innymi efektem pełnej ochrony prawnej i monopolu patentowego jaki firma uzyskała dzięki pełnej procedurze projektowania i ochrony nowej nazwy.

Dodaj komentarz

WordPress SEO