ORCHIS Energia

Jest to jeden z najciekawszych przykładów nazewnictwa firmowego w Polsce. Zamawiający opracowanie, GPEC czyli Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, to firma o długich tradycjach. Firma kojarzyła się głównie z instytucją od której usług wszyscy byli zależni. Zmiany gospodarcze doprowadziły do zmian nastawienia firmy do klienta, zmiany podejścia do klienta. Z tego powodu firma potrzebowała zupełnie innego wizerunku i sposobu prezentacji.

Orchidea to potoczna nazwa roślin z rodziny storczykowatych. Nazwa ta stosowana jest w szczególności do roślin o efektownych kwiatach. Projekt nazwy i nowego wizerunku, wykorzystującego storczyk jako motyw symbolik, opierał się na odejściu od konwencjonalnego myślenia o marce instytucjonalnej i korporacyjnej.
Analiza oferty firmy pokazała, że esencją tego czym zajmuje się firma, jest kształtowanie lepszego środowiska życia ludzi. Odczuwanie komfortu i satysfakcji wiązało się między innymi z ciepłem. Poszukiwane były skojarzenia pozytywne ale i o wyrazie szlachetnym, wyrastającym ponad standardy wyrazie.

Storczyk, czyli ORCHIS został wybrany jako nazwa i podstawa do zaprojektowania logo firmy. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, że gatunki zaliczane do rodzaju Orchis występują także we florze polskiej.

  • storczyk blady (Orchis pallens)
  • storczyk kukawka (Orchis militaris)
  • storczyk męski (Orchis mascula)
  • storczyk błotny (Orchis palustris)
  • storczyk cuchnący (Orchis coriophora)
  • storczyk purpurowy (Orchis purpurea)
  • storczyk drobnokwiatowy (Orchis ustulata)
  • storczyk samczy (Orchis morio)

Dodaj komentarz

WordPress SEO