Ograniczenia prawne w projektowaniu nazwy produktów

Oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy. Nie wolno sugerować, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości, jeżeli wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości. Nie wolno przypisywać środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia. Nie wolno się nawet odwoływać się do takich właściwości. Nazwy produktów nie mogą także zawierać oświadczeń żywieniowych lub zdrowotnych niezgodnych z odpowiednimi przepisami i rozporządzeniami.

Nazwy produktów przepisy prawa

Powyższe ograniczenia i przepisy obowiązują również w odniesieniu do reklamy oraz do prezentacji środków spożywczych. Ograniczenia prawne w nazewnictwie są różne dla różnych branż. Inne ograniczenia prawne występują na rynku farmaceutyków, inne przy nazwach produktów spożywczych. Przykładem są ograniczenia w stosowaniu „bio”, „eko” i „eco” w nazwach produktów spożywczych. Unia Europejska przyjmując rozporządzenie w sprawie oznakowania produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych stara się dbać o interes konsumentów. W świetle przepisów, nazwy zawierające frazy „bio” i „eko” mogą nosić tylko te firmy i nazwy produktów, które posiadają odpowiednie certyfikaty potwierdzające ich „ekologiczność”. Źle oznakowanie produkt muszą zmienić nazwy lub zniknąć z rynku.

Zmiany o których mowa, Unia Europejska wprowadziła w 2010 roku. Przepisy zaczęły być egzekwowane także w Polsce. Wiele firm, takich jak na przykład Biomlek, Ekoland czy Biogran zmieniło swoje nazwy. Mleko, którego używał Biomlek do wytwarzania swoich produktów, nie pochodziło z hodowli ekologicznych. Wobec czego używanie przedrostka „bio” nazwie firmy tożsamej z nazwą produktu było nieuprawnione. Firma musiała przeprowadzić rebranding. Nowa nazwa firmy to Bieluch, od sztandarowego produktu firmy. Ekoland zmienił nazwę na Ekland. Biogran to obecnie Grana.

Przedsiębiorstw, które próbują przyciągnąć więcej klientów stosując niewinne marketingowe kłamstewka i sugerując, że ich produkt jest najbardziej ekologiczny, naturalny było całkiem dużo na rynku. Urzędnicy unijni zdecydowali się zakazać tego typu praktyk. W konsekwencji premię związaną z organicznym pochodzeniem produktów będą zgarniały te przedsiębiorstwa, które rzeczywiście prowadzą produkcje ekologiczną. Wiele firm działało z nieodpowiednią nazwą firmy i lub stosowało złe nazwy produktów nieświadomie. Wiele niezgodną z przepisami politykę w nazewnictwie firm i nazwach produktów prowadziło z premedytacją. Takie działanie jest czynem nieuczciwej konkurencji.

Nazwy produktów a nieuczciwa konkurencja

Za czyn nieuczciwej konkurencji uznawane jest oznaczanie towaru w sposób, który może wprowadzać w błąd co do jego pochodzenia od określonego przedsiębiorcy. Za nieuczciwą konkurencję jest także uznawane wprowadzanie konsumentów w błąd co do istotnych cech dotyczących samego produktu, o ile wpływają na decyzję zakupowe. Poza szkodzeniem konsumentom, wprowadzające w błąd oznakowanie i nazwy produktów, mogą wpływać także na efektywność działania uczciwych przedsiębiorców. Jeżeli nieuczciwa konkurencja narusza ich interes, mogą oni wystąpić przeciwko konkurentowi ze stosownymi roszczeniami. Konsekwencją roszczeń może być zakaz sprzedaży towaru oznaczonego niezgodnie z przepisami.

Bardzo precyzyjne wymogi co do oznaczeń towarów obowiązują wobec produktów farmaceutycznych. Niedopełnianie odpowiednich wymogów, naraża firmę na odpowiedzialność administracyjną. Konsekwencją może być także posądzenie o czyn nieuczciwej konkurencji. Obejmuje to oznakowanie produktów, w tym nazwy produktów, jeżeli błędnie oznaczone produkty zaspokajają te same potrzeby.

Nazwy produktów są podstawowym narzędziem komunikacji. Dobra nazwa pomaga i buduje wartość firmy. Zła nazwa szkodzi wizerunkowi a czasami prowadzi do konsekwencji administracyjnych i prawnych. Podstawowym obszarem zabezpieczenia prawnego nazw produktów jest ochrona jako słowny znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Poza uzyskaniem ochrony na znak, firma może się także dowiedzieć, czy stosowana prze nią nazwy produktów nie narusza praw własności innych firm. Poza unikalnością i kreatywną formą, nazwy produktów są ważnym elementem oznakowania towarów w obrocie gospodarczym. A w tym obszarze nie można sobie pozwolić na brak profesjonalności.

Badania zdolności ochronnej znaku towarowego

Nazwy produktów a marketing międzynarodowy.

Ekspertyzy i audyt nazwy produktów – jak zaprojektować bezpieczną nazwę

Dodaj komentarz

WordPress SEO