Ograniczenia prawne w projektowaniu nazw

Ograniczenia prawne w nazewnictwie

Oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności:

  • co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji
  • przez przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których nie posiada, przez sugerowanie, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości, jeżeli wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości
  • przypisywać środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia albo odwoływać się do takich właściwości
  • oraz zawierać oświadczeń żywieniowych lub zdrowotnych niezgodnych z przepisami i rozporządzeniami

Ograniczenia prawne i przepisy powyższe stosuje się również do reklamy oraz do prezentacji środków spożywczych, w tym w szczególności w odniesieniu do ich kształtu, wyglądu lub opakowania, zastosowanych materiałów opakowaniowych, sposobu prezentacji oraz otoczenia, w jakim są prezentowane.

Ograniczenia prawne w nazewnictwie są różne dla różnych branż. Inne ograniczenia prawne występują przy farmaceutykach, inne przy środkach spożywaczy. Powyższe ograniczenia prawne i zalecenia są wyciągiem z przepisów, każdorazowo należy sprawdzić je z bieżącymi publikacjami w tym zakresie.

WordPress SEO