Agencja Namingowa

Agencja namingowa ANAGRAM

Informacja o firmie i ofercie

Agencja Namingowa ANAGRAM jest odpowiedzią na rosnące potrzeby Klientów w zakresie usług związanych z nazewnictwem i szeroko pojętą komunikacją werbalną. Połączenie ścisłej specjalizacji Agencji ANAGRAM i współpracy z Grupą CODES, dzięki której możliwe stało się korzystanie z doświadczenia firmy CODES Consulting i uzyskanie perspektywy umożliwiającej bardziej kompleksowe spojrzenie na tworzenie marki, pozwala na zapewnienie Klientom najwyższego poziomu usług. Kilkunastoletnie doświadczenie jakie zdobyła Agencja Namingowa ANAGRAM zaowocowało wieloma projektami, które mogą być powodem do dumy zarówno dla nas, jak i dla naszych Klientów.

Agencja Namingowa – zespół ANAGRAM

ANAGRAM Agencja Namingowa to osoby zatrudnione na stałe w firmie oraz grupa współpracowników internetowych. Są to ludzie w różnym wieku, pochodzący z całej Polski i wielu środowisk zawodowych, zajmujący się profesjonalnie lub amatorsko językiem. Dzięki dużej różnorodności grupy możliwe jest szybkie tworzenie oryginalnych, ciekawych propozycji dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta. Grupa internetowa jest szansą na podjęcie współpracy z ANAGRAMEM dla każdego, kto potrafi projektować ciekawe nazwy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skontaktowania się z nami.

Agencja Namingowa ANAGRAM – Oferta

Oferta ANAGRAMU skierowana jest do wszystkich, którzy rozumieją siłę słowa i chcą je wykorzystać do budowania wartości swoich marek. Tworząc ją myśleliśmy zarówno o tych, którzy chcą budować system komunikacji werbalnej swojej firmy lub produktu od podstaw, jak i o tych, którzy taki system już posiadają i chcą go w optymalny sposób wykorzystać. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

Agencja Namingowa ANAGRAM oferuje:

 • projektowanie systemów komunikacji werbalnej:
 • nazwy firm
 • nazwy produktów
 • domeny internetowe
 • slogany firmowe
 • hasła reklamowe
 • systemy nazewnicze
 • zarządzanie komunikacją werbalną

Prowadzimy prace obejmujące wykonywanie analiz, badań rynkowych (lingwistycznych i marketingowych), projektowanie, standaryzację i doradztwo. Wszystkich, którzy są zainteresowani wykonanymi przez nas dotychczas projektami zapraszamy do odwiedzenia stron dorobku, na których znajdują się przykładowe studia przypadków dotyczące wybranych projektów ANAGRAM Naming.

Nazwa firmowa

Nazwa firmowa pełni szczególnie istotną rolę w systemie komunikacji werbalnej firmy. Jej zadaniem jest nie tylko prezentacja firmy na rynku. Nazwa jest również podstawą działania firmy i niejako kreuje jej byt. W przeciwieństwie do produktu firma bez nazwy nie może istnieć. Właśnie dlatego dobór odpowiedniej nazwy firmy, dostosowanej do jej strategii i misji, jest szczególnie istotny. Agencja namingowa ANAGRAM naming taki serwis prowadzi.

W ramach prac nad nazwą firmową  Agencja Namingowa ANAGRAM oferuje:

 • projektowanie nazw
 • analizę i ocenę nazw
 • organizację badań rynkowych nazwy
 • pomoc w sprawdzeniu możliwości uzyskania ochrony prawnej nazwy
 • standaryzację nazwy – czyli opis zasad jej poprawnego stosowania
 • audyt nazwy
 • gotowe nazwy na sprzedaż

Nazwa produktu

Chociaż wiele informacji odbieramy za pomocą wzroku, myślimy słowami. Z tego właśnie wynika ogromna rola nazwy w procesie kreowania marki – również marki produktu. Odpowiednio dobrana nazwa, odzwierciedlająca charakter produktu, może stać się jego najskuteczniejszym sprzedawcą.

W ramach prac nad nazwą produktu Agencja Namingowa ANAGRAM oferuje:

 • projektowanie nazw dla produktów
 • analizę i ocenę nazw produktów
 • organizację badań rynkowych nazwy produktu
 • pomoc w sprawdzeniu możliwości uzyskania ochrony prawnej nazwy produktu
 • standaryzację nazwy – czyli opis zasad jej poprawnego stosowania

Domeny internetowe

Domeny internetowe to adresy stron www. Przy ich wyborze szczególną rolę odgrywa łatwość odnalezienia danej strony, bez znajomości dokładnego adresu. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest wybór domeny odzwierciedlającej nazwę firmy lub produktu, do których odnosi się strona opatrzona danym adresem. O domenie warto pamiętać już w momencie projektowania nowej nazwy, bo zasady rejestracji domen są odmienne od zasad rejestracji nazwy w Urzędzie Patentowym i uzyskanie ochrony prawnej w UP nie zabezpiecza przed zarejestrowaniem domeny o tym samym brzmieniu przez inny podmiot. Agencja namingowa ANAGRAM prowadzi także sprzedaż praw domen internetowych.

W  tym zakres Agencja Namingowa ANAGRAM oferuje:

 • projektowanie nazw z uwzględnieniem konieczności ich rejestracji jako domen określonego typu
 • badanie dostępności domen

Slogany firmowe

Slogan firmowy to krótki komunikat językowy, którego treść powinna wynikać z misji, kultury i strategii firmy. Dopasowanie do wymienionych elementów jest istotne ze względu na to, że zastosowanie sloganu ma na celu trwałe związanie określonego zestawu wartości z marką firmy. Slogan jest jednym z podstawowych narzędzi kreowania wizerunku marki firmy.

W ramach prac nad sloganem Agencja Namingowa ANAGRAM oferuje:

 • tłumaczenie sloganu z języka obcego
 • zmodyfikowanie istniejącego sloganu
 • projektowanie sloganu
 • analizy sloganu w kontekście zgodności ze strategią firmy, działań konkurencji, charakterystyki odbiorców i otoczenia rynkowego
 • analizy możliwości rejestracji sloganu w Urzędzie Patentowym i ograniczeń prawnych związanych ze stosowaniem sloganu lub jego treścią
 • analizy lingwistyczne i analizy zdolności perswazyjnej
 • organizację badań rynkowych sloganu
 • standaryzację sloganu – czyli opis zasad jego poprawnego stosowania

Hasła reklamowe

W tłumie informacji, jakie docierają do przeciętnego człowieka każdego dnia, jest on w stanie rozpoznać i zapamiętać tylko te, które w jakiś sposób przyciągnęły na dłużej jego uwagę. Właśnie dlatego podstawową rolą hasła reklamowego jest przede wszystkim zwrócenie uwagi potencjalnego nabywcy na reklamę, a przez nią na oferowany produkt. Z tych względów forma hasła reklamowego jest równie ważna jak jego treść.

W zakres usług związanych z hasłami reklamowymi, jakie oferuje swoim Klientom Agencja Namingowa ANAGRAM wchodzą:

 • tłumaczenie hasła z języka obcego
 • modyfikowanie istniejącego hasła
 • analizy hasła w kontekście zgodności ze strategią produktu, działań konkurencji, charakterystyki odbiorców i otoczenia rynkowego
 • projektowanie hasła
 • analizy możliwości rejestracji w Urzędzie Patentowym i ograniczeń prawnych związanych ze stosowaniem hasła lub jego treścią
 • analizy lingwistyczne i analizy zdolności perswazyjnej
 • organizacja badań rynkowych sloganu
 • standaryzacja hasła – czyli opis zasad jego poprawnego stosowania

Systemy nazewnicze

Systemy nazewnicze to innymi słowy rodziny nazw. Ich cechą charakterystyczną jest zdolność do odzwierciedlania pewnego stanu rzeczywistego – faktu przynależność firm lub produktów do grupy, wzajemnych relacji i hierarchii między jakimiś elementami itp. Systemy nazewnicze mogą obejmować nazwy firm i produktów, domeny internetowe, stanowiska firmowe czy strukturę organizacyjną firmy.

W ramach wykonanych w tym obszarze prac, w zależności od  rodzaju danego systemu Agencja Namingowa ANAGRAM zapewnia:

 • zaprojektowanie systemu
 • uporządkowanie istniejącego systemu
 • rozbudowę stosowanego systemu
 • dostosowanie systemu zagranicznego
 • wszechstronne analizy systemu
 • konsultacje
 • standaryzację – czyli opis zasad poprawnego stosowania systemu
 • opracowanie instrukcji pozwalającej na rozbudowę systemu
 • nadzorowanie wdrożenia systemu
 • organizację badań rynkowych systemu

Zarządzanie komunikacją werbalną

Zarządzanie komunikacją werbalną jest najbardziej skomplikowaną i rozbudowaną usługą, którą zapewnia Agencja Namingowa ANAGRAM. Celem tego typu projektu, mającego zazwyczaj długookresowy i konsultingowy charakter, jest uzyskanie spójnego i zgodnego ze strategią firmy lub produktu, systemu komunikacji za pomocą słowa pisanego i mówionego. Poza elementami opisanymi we wcześniejszych punktach oferty zarządzanie komunikacją werbalną może dotyczyć zagadnień takich jak sposób posługiwania się tytułami naukowymi pracowników czy system prezentacji firmy lub produktu w materiałach promocyjnych i prasowych, w internecie, poprzez różnego rodzaju druki, takie jak zaproszenia, listy, podziękowania, kartki okolicznościowe. Doradztwo i konsultacje poszerzają zakres usług jaki świadczy agencja namingowa ANAGRAM.

W tym obszarze Agencja Namingowa ANAGRAM oferuje następujące usługi:

 • doradztwo
 • opiniowanie poszczególnych elementów systemu komunikacji werbalnej
 • analizy i oceny systemu pod kątem spójności poszczególnych elementów, dostosowania do misji i strategii firmy, ograniczeń prawnych itp.
 • przeprojektowanie  systemu w celu uzyskania jego spójności
 • dostosowanie zagranicznego systemu komunikacji
 • standaryzacja – opracowanie zasad poprawnego stosowania systemu (opisanie hierarchii i wzajemnych zależności między poszczególnymi elementami systemu itp.)

 

Agencja namingowa ANAGRAM

Agencja namingowa ANAGRAM

Agencja Namingowa ANAGRAM jest specjalistycznym zespołem, oferującym komplet usług związanych z komunikacją werbalną firmy i marki. Agencja namingowa świadczy także usługi pozycjonowania marek i integracji strategii marki ze strategią biznesową.