Nowa nazwa spółki giełdowej.

Nowa nazwa – Gremi Solution. Spółka Eurofaktor notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów wartościowych, zmieniła nazwę.

Nowa nazwa firmy

Nowa nazwa jest bardziej abstrakcyjna i nie odwołuje się do żadnego konkretnego obszaru działania. Jak podaje zarząd spółki, decyzja o zmianie związana jest ze zmianą strategii działania i planami rozszerzania działalności. Spółka planuje zainwestować w nowe obszary rynku. Dotychczasowa nazwa była ograniczeniem. Nowa nazwa ma powiązać wizerunkowo firmę z grupą kapitałową, w ramach której spółka działa. Naturalną konsekwencją zmiany nazwy jest zmiana systemu identyfikacji wizualnej. Tak więc zmianie ulega cały Corporate Identity firmy.

Dotychczasowa nazwa wiązała wizerunkowo firmę z działalnością faktoringową. Plany rozszerzenia zakresu działania wymagały zmiany wizerunku. Firma chce działać na rynku zarządzania wierzytelnościami sekurytyzowanymi. Firma chce także operować w obszarze krótkoterminowego finansowania pomostowego. Nowa nazwa Eurofaktor ze względu na morfem „faktor” utrudniała kształtowanie odpowiedniego wizerunku firmy. Gremi jest nazwą, która może uniść wizerunkowo rozszerzony obszar działania firmy.  Nowa nazwa pozwala firmie na łatwiejszą realizacje strategii rozszerzania na nowe oferty i nowe grupy klientów.

Spółka Eurofaktor została założona w 1996 roku. Na początku swojej działalności firma działała jako broker banków w zakresie wykupu wierzytelności niewymagalnych. Kolejną ważną datą w historii firmy był rok 2004. Eurofaktor jako pierwsza firma factoringowa zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Nowa nazwa otwiera kolejną kartę historii firmy.

Nie każda nowa nazwa firmy spełnia swoje funkcje. Źle dobrana nazwa firmy może firmie utrudniać działalność. Istnieje wiele ograniczeń w wyborze właściwej nazwy firmy. Warto się zatem zorientować, jakie obostrzenia czekają na nas w procesie nazewniczym.

Nowa nazwa a wymogi prawa

Gdy powstaje nowa nazwa firmy, liczą się również charakter prowadzonej działalności. Jak czytamy w kodeksie cywilnym, nazwa firmy, której właścicielami są osoby fizyczne, powinna zawierać ich imiona i nazwiska oraz dodatkowo wybrane określenia. W przypadku spółek obowiązują inne reguły. O ile spółka powinna być oznaczona imieniem i nazwiskiem wspólników, o tyle przedsiębiorstwo przez nich prowadzone nie musi być tak oznaczone. Pamiętając o wspomnianych wyżej zasadach, z pewnością unikniemy sytuacji, w której będziemy zmuszeni zmienić nazwę, uniemożliwiającą dalszy rozwój i budowanie wartości firmy. Nowa nazwa firmy musi być bowiem zgodna z prawem.

Dodaj komentarz

WordPress SEO