Nowa nazwa kraju.

Szykuje się zmiana nazwy kraju. Prezydent Meksyku, Felipe Calderón Hinojosa, uważa że z nazwy kraju należy usunąć słowa „Stany Zjednoczone”. Według polityka, nazwa kraju powinna być prosta i pozbawiona dodatków. Nazwa kraju Estados Unidos Mexicanos – Meksykańskie Stany Zjednoczone, przyjęta została po tym, jak Meksyk uzyskał niezależność od Hiszpanii. Według Calderona, nazwa Meksyk jest prosta i piękna.

Uproszczona nazwa kraju.

Aby nazwa kraju mogła zostać zmieniona potrzebne jest do tego celu przyjęcie odpowiedniej ustawy. Projekt ustawy, którego tematem jest zmiana nazwy kraju, prezydent Meksyku skierował do parlamentu. Nazwa kraju z opisem „Stany Zjednoczone” pojawiła się w XIX wieku, nawiązując do nazwy USA. Obecnie polityk chce odróżnienia i indywidualności nazwy kraju, którym rządzi.

Nazwa kraju – etymologia

Nazwa kraju pochodzi od nazwy stolicy kraju, azteckiego Mexico-Tenochtitlan. Nazwa miasta jest natomiast powiązana z azteckim plemieniem Mexica. Sufiks tej nazwy oznacza „miejsce” lub „lud”. Pochodzenie nazwy „Mexxica” jest czasami wywodzone od imienia boga wojny Mexitli. Inna historia wskazuje na nazwę wodorostu rosnącego w pobliskim jeziorze Texcoco. Etymolog Leon Portilla wywodzi nazwe kraju i miasta z lokalnego języka i kontaminacji „metztli” – „księżyc” + „xictli” – „pępek”, czyli od „pępka księżyca”. Trochę to mało wiarygodne, ale bardzo poetyckie.

Nazwa kraju i jej wymowa

Nazwa kraju zmieniała się pod wpływem Hiszpanów i Portugalczyków. W Meksyku elementem dumy narodowej jest zachowanie archaicznego „x” w nazwie a nie naleciałości hiszpańskich i zapisu Méjico. Wymowa nazwy kraju jednak nawiązuje do hiszpańskiego. W Polsce popełniamy jednak błąd, wymawiając nazwę jako „mexico” a nie jak rekomenduje Real Academia Española „mechiko”.

Nazwa a historii kraju.

W latach 1521-1810 obecne tereny Meksyku nazywano Nueva España (Nowa Hiszpania). Historia Meksyku jako niepodległego państwa ma swój początek 24 sierpnia 1821 roku, kiedy to po trwającej ponad 10 lat wojnie o niepodległość, Agustína de Iturbide pokonał ostatecznie wojska hiszpańskie. Po wojnie, początkowo utrzymano monarchię. Nazwa kraju nawiązywała do ustroju – stworzono Cesarstwo Meksyku. Jednak w 1823 roku wprowadzono ustrój republikański. Od tego momentu obowiązywała nazwa kraju „Meksykańskie Stany Zjednoczone”. Potrzeba było prawie 190 lat, aby pojawiła się koncepcja zmiany i nowa nazwa kraju.

Dodaj komentarz

WordPress SEO