NORRON

NORRON to nazwa opracowana przez NAGRAM Naming dla firmy zajmującej się inżynierią hudro budowlaną. Inspiracją do powstania nazwy było łacińskie słowo „terra”, oznaczające ziemię. Zaczerpnięte z niej podwójne „r” buduje techniczny i twardy charakter nazwy. To wyznacza syl i strategię komunikacji firmy. Nazwa jest neologizmem o formie palindromu, czyli słowa symetrycznego. Czytane od pierwszej lub od ostatniej litery, oba wyrazy są identyczne. Nazwa choć krótka, bo tylko sześcio literowa, ma zarezerwowaną domenę internetową z końcówką com. Testy nie wykazały jednoznacznych bezpośrednich negatywnych skojarzeń w najbardziej popularnych językach europejskich. W obszarze komunikacji, projekt nazwy uzupełniony jest o slogan „Grunt to suchy grunt” oraz proste w formie graficznej logo.

Od czego zależy nazwa firmy?

Przy wyborze nazwy firmy, liczy się również charakter prowadzonej działalności. Jak czytamy w kodeksie cywilnym, nazwa firmy, której właścicielami są osoby fizyczne, powinna zawierać ich imiona i nazwiska oraz dodatkowo wybrane określenia.
W przypadku spółek obowiązują inne reguły. O ile spółka powinna być oznaczona imieniem i nazwiskiem wspólników, o tyle przedsiębiorstwo przez nich prowadzone nie musi być tak oznaczone. Pamiętając o wspomnianych wyżej zasadach, z pewnością unikniemy sytuacji, w której będziemy potrzebna zmiana i nowa nazwa. Zła nazwa uniemożliwia dalszy rozwój i budowanie wartości firmy. Nazwa firmy musi być bowiem zgodna z prawem.

Dodaj komentarz

WordPress SEO