Niemen jako słowny znak towarowy

Słowny znak towarowy NIEMEN został zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP 22 września 2010 roku. Znak towarowy zgłosiła na swoją rzecz Małgorzata Niemen-Wydrzycka. Wydaje się to dość naturalne, że żona zmarłego artysty, chroni prawem nazwisko męża i stara się o uzyskanie monopolu patentowego z nim związanego.

Jak chronić znak towarowy?

Uzyskanie ochrony na znak towarowy znaczy, że poza posiadaniem praw autorskich do utworów muzycznych, każdy kto chce użyć znak towarowy NIEMEN w obrocie gospodarczym, musi uzyskać zgodę właściciela praw. Z drugiej strony, ochrona oraz egzekwowanie praw do nazwy, chronionej jako znak towarowy, bardzo to ułatwia.
Problem z naruszaniem praw własności do znaku towarowego NIEMEN pojawił się przy okazji nazywania Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku. Radni Białegostoku, decydujący o istnieniu i zmianach dotyczących tej szkoły, dwa lata temu powołali placówkę i nadali jej imię Czesław Niemena. Studium częściowo finansowane z miejskiego budżetu, zgody ze strony właścicielki marki NIEMEN na używanie jej nie posiada.

Znak towarowy a egzekwowanie praw własności

Protest Małgorzaty-Wydrzyckiej Niemen był nader delikatny. Nie zakazała używania nazwy ze względu na posiadane prawa jakie niesie chroniony znak towarowy, ale nie zgodziła się z zasadą użycia nazwiska. Twierdzi, że profil działalności szkoły oraz kształcenie w zawodzie aktora scen muzycznych, nie ma związku z działalnością Czesława Niemena. Oczywiście należy to odczytać, jako wykorzystanie praw jakie daje chroniony znak towarowy. Urzędnicy tłumaczą się, że o ochronie nazwiska NIEMEN jako znak towarowy nie wiedzieli. W ramach lansowania swojej placówki, nazwali szkołę imieniem znanej osoby, korzystając z jej renomy i wizerunku. To kolejny na polskim rynku przykład niefrasobliwości, nieodpowiedzialności a przede wszystkim nieznajomości prawa związanego z nazywaniem firm i instytucji. Dostęp do baz Urzędu Patentowego jest otwarty, każdy może sprawdzić czy nazwa nie jest już chroniona prawnie jako słowny lub słowno-graficzny znak towarowy. Ponadto radni chyba nie raczyli zapytać pani Małgorzaty Niemen- Wydrzyckiej o zgodę, co dodatkowo źle świadczy o postępowaniu i postawie urzędników.

Studium Wokalno-Aktorskie w Białymstoku, to 4-letnia policealna szkoła. Uczy śpiewu operowego, operetkowego ale także i tańca. Faktycznie niewiele wspólnego ma to z działalnością i wizerunkiem Czesława Niemena, ale bez praw do znaku towarowego protest żony artysty miałby zupełnie inny wydźwięk, zarówno prawny jak i etyczny.

Jakie prawa daje znak towarowy?

Motywy zgłoszenia nazwiska muzyka jako znak towarowy mogą być oczywiście różne. Poczynając od dbałości o dobre imię zmarłego twórcy, a kończąc na czysto biznesowym jego wykorzystaniu. Popularność nazwiska, oraz wyjątkowo pozytywny wizerunek artysty, mogą być podstawą do budowania wielu różnych biznesów związanych z muzyką, ale prawdopodobnie nie tylko. Znak ten może być wykorzystywany bezpośrednio ale także na zasadach licencji. Jako słowny znak towarowy NIEMEN ochroną objęte są obecnie następujące towary i usługi (według wpisu do bazy Urzędu patentowego):

1. Dystrybucja materiałów reklamowych: próbek, druków, prospektów, broszur, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, promocja, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi sprzedaży nagranych utworów muzycznych i multimedialnych chronionych prawami autorskimi oraz wydawnictw książkowych, uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wypożyczanie materiału reklamowego.

2. Informacja o rozrywce, mikro-wydawnictwa, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie przedstawień teatralnych, organizowanie spektakli jako usługi impresariów, produkcja filmów, produkcja filmów na taśmach wideo, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, realizacja spektakli, robienie zdjęć, telewizyjne programy rozrywkowe, udostępnianie sprzętu do karaoke, usługi orkiestrowe, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych.

3. Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej, usługi licencjonowania własności intelektualnej, usługi zarządzania prawami autorskimi, usługi związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej.

Powyższy przykład pokazuje, że przy nazywaniu firm, produktów, usług czy instytucji, nazwa jako znak towarowy nie tylko jest konieczna, ale że posługiwanie się nią niesie pewne ograniczenia. Wprowadzając nową nazwę, sprawdzenie jej nie tylko pozwala uniknąć problemów wynikających z naruszania praw innych firm czy instytucji, ale także pozwala skutecznie nabyte prawa egzekwować. Znak towarowy, a właściwie posiadanie do niego pełnych praw, jest podstawą prowadzenia biznesu. Gdy mówimy o sprzedaży marki, w praktyce znaczy to, że sprzedajemy prawa jakie opisuje znak towarowy. Sprawdzenie czy słowo nie jest chronione jako znak towarowy naprawdę niewiele kosztuje.

Dodaj komentarz

WordPress SEO