Projektowanie nazw produktów

Dobre nazwy produktu to podstawa sukcesu rynkowego.

Wybór nazwy dla produktu lub usługi jest decyzją kluczową dla sposobu  komunikowania marki. Tworzymy nazwy przygotowane w różnych aspektach do stosowania w działaniach marketingowych i promocyjnych.

Nazwy dla produktów

Nazwy dla produktów

Jakie cechy posiadają nazwy produktów realizowane przez nasz zespół?

Zła nazwa sukcesowi szkodzi, ogranicza markę, a w porównaniu z konkurentami wypada blado i niekonkurencyjnie. Wszystkie zaprojektowane nazwy produktów i usług mają gwarantowane domeny internetowe, sprawdzamy ich znaczenie w innych językach. Jednym z składowych oferty może być badanie, jak konkurenci chronią prawnie swoje marki na określonych rynkach i w określonych branżach. Dla uzyskania dodatkowych gwarancji możliwe jest przeprowadzenie badań rynkowych lub badań konsumenckich.

Wybór nazwy dla produktu lub usługi jest decyzją strategiczną. Tylko z bezpieczną i skuteczną nazwą można zbudować silną markę. Aby to było możliwe nazwa musi spełniać dwa podstawowe kryteria: kreatywnie wyróżniać i gwarantować bezpieczeństwo.

Jak projektować nazwy produktu?

Tworzymy nazwy poduktów, które są łatwe do zapamiętania, bezpieczne w różnych aspektach ich stosowania oraz są efektywnym narzędziem współtworzącą silną markę. Nasze opracowania  pozwalają marce szybko wyróżnić się na rynku i pozytywnie wyróżnić się od konkurentów. W wypadku projektów nazw, które mają być stosowane w kampaniach reklamowych, wymagana jest zdecydowanie większa perswazyjność nazwy oraz silniejsze powiązanie z ofertą niż w projektach nazw firmowych. Marki ofert podlegają częstszemu niż marki firm repozycjonowanie. Zgodność marki z segmentacją i strategią komunikacji jest warunkiem koniecznym jakości projektu. Projektujemy nazwy dostosowane do różnych kultur, rynków i odbiorców. Projektujemy nazwy pojedynczych marek jak i nazwy dla całych rodzin produktów, asortymentów i submarek.

Pozycjonowanie nazwy produktu

Pozycjonowanie aby było skuteczne wymaga współgrania nazwy i hasła reklamowego. W wielu wypadkach realizujemy projekty integrujące te dwa elementy komunikacji werbalnej.

Zasady projetowania nazwy produktu

Tworzymy nazwy produktów, które są łatwe do zapamiętania, bezpieczne w różnych aspektach ich stosowania oraz są efektywnym narzędziem współtworzącą silną markę. Odpowiednia nazwa dla firmy, produktu lub usługi pozwala marce szybko wyróżnić się na rynku i pozytywnie wyróżnić się od konkurentów.

ANAGRAM Naming oferuje następujące usługi w ramach projektowania nazwy produktu:

  • projektowanie nowej nazwy dla produktu, towaru, oferty lub usługi
  • projekt pozycjonowania nowej marki produktu
  • stylizację nazwy produktu, usługi, oferty lub towaru
  • standaryzację nazwy produktu – czyli opis zasad poprawnego  stosowania nazwy
  • opracowanie instrukcji pozwalającej na doprojektowanie sloganu reklamowego
  • projekty sloganów firmowych dopasowanych do nazwy produktu
  • organizację badań rynkowych dla nowej nazwy produktu
  • audyt i ocenę nazwy produktu: siła nazwy, pozycjonowanie nazwy, perswazyjność nazwy
  • badanie ochrony prawnej nazwy produktu, audyt praw własności do nazw
  • pomoc w rejestracji nazwy produktu jako znak towarowy

Oferujemy także nazwy na sprzedaż – mają one zarezerwowaną domenę internetową z rozszerzeniem pl lub com, nie ma identycznych nazw zarejestrowanych w większości klas towarowych w polskich i wspólnotowych bazach słownych znaków towarowych, nazwy nie mają negatywnych bezpośrednich znaczeń w podstawowych językach europejskich. Koszt wykupu praw do nazwy zaczyna się od 500 zł netto na rynek polski i 3000 zł netto  na rynek międzynarodowy. Koszt wykupu nazwy zależy od jej długości, unikatowości i klas ochrony prawnej.  Na życzenie Klienta przeprowadzany jest pełen audyt nazwy. 

Dorobek – zrealizowane projekty nazwy produktu:

VITAY – nazwa programu lojalnościowego stacji ORLEN

PEWNA PRZYSZŁOŚĆ – nazwa produktu ubezpieczeniowego Commercial Union Polska

RADOŚĆ ŻYCIA – nazwy dla produktu ubezpieczeniowego Commercial Union Polska

SOLARIS – autobusy miejskie, kreacja nazwy produktu

NAVIA – kreacja nazwy produktu opertego na technologii bakteriostatycznej firmy POCH

SASHQUICKnazwy produktu spożywczego dla firmy SPAFood

HELIANT – nowe nazwy produtu dla mąki Gdańskich Młynów i Spichlerzy

PLATIUNUMnazwa produktu VIP PKO Banku Polskiego

BILIX – projekt nazwy produktu rozrachunkowego Krajowej Izby Rozliczniowej

OGNIVO – nazwa usługi ektronicznej wymiany informacji Krajowej Izby Rozliczniowej

L’ESPRIT DECOR – kreacja nazwy produktu BARLINEK

QBIX – nazwa masy samopoziomującej NOVA WYKŁADZINY

SISTENA – nazwa produktu FAEL /LEGRAND

QMPEL – produkt telekomunikacyjny dla TP SA

WYBRANE NUMERYnazwa usługi dla TP SA

PROGRAM PULA – projekt nazwy usług konwergentnych TP SA

ESSENCE – projekt nazwy produktu dla lifestyleowego „magazynu ludzi sukcesu”

HOMEK – kreacja nazwy produktu marki serków Mleczarni Kalisz

DEKORADA – nowatorski koncept handlowy w Galerii ECHO, kreacja nazwy produktu

DEEMEED – marka sprzętu sportowego

TECOR – marka specjalistycznego produktu hutniczego

 

Inne oferty ANAGRAM Naming: