Nazwy huraganów na Atlantyku.

Na Atlantyku szaleje Sandy. Huragan nosi imię  żeńskie. Czy nazwy huraganów na Atlantyku to przypadek? Nie. Każdego roku amerykański National Hurricane Center tworzy listę nazw burz tropikalnych i nazwy huraganów. To już tradycja nazewnicza. Listy nazw są generowane przez National Hurricane Center od 1953 roku.

Nazwy huraganów i burz tropikalnych.

Ciekawostką jest, że początkowo lista nazw obejmowała jedynie imiona żeńskie. Od 1979 roku obowiązuje w tej materii równouprawnienie i listy łączą imiona mężczyzn i kobiet. Analiza listy zawierającej nazwy huraganów z roku 2012 pokazuje, że stosowane są one naprzemiennie. Rok 2012 zaczął się od huraganu Alberto.

Drugą zasadą jest to, że nazwy huraganów nadawane są alfabetycznie. Nazwy huraganów na liście umieszczane są ponadto w kolejności chronologicznej. Tak więc pierwszy huragan w tym roku  zaczynał się na pierwszą literę alfabetu, czyli „A”. Kolejnemu nadawana jest nazwa rozpoczynająca się na literę „B” i tak dalej, aż do wyczerpania alfabetu. Listy zawierają nazwy huraganów, które zaczynają od A do W. Po wyczerpaniu alfabetu proces nazywania huraganów rozpoczyna się ponownie od pierwszej litery alfabetu. Poniżej nazwy huraganów z roku 2012. Po morderczej Sandy przyjdą Tony, Valerie i William.

Nazwy huraganów ad 2012

Alberto

Beryl

Chris

Debby

Ernesto

Florence

Gordon

Helene

Isaac

Joyce

Kirk

Leslie

Michael

Nadine

Oscar

Patty

Rafael

Sandy

Tony

Valerie

William

Dodaj komentarz

WordPress SEO