Nazwa prawna a nazwa marketingowa firmy.

Jeżeli w pełnym brzmieniu firmy spółki pojawia się sformułowanie „Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo” to w dokumentach prawnych firmy nie można posługiwać się skrótem „PPH”. Nazwa prawna musi być używana konsekwentnie. To znaczy, że używanie wszystkich innych akronimów podlega takiemu samemu ograniczeniu. Chyba, że nazwa stosowana będzie jako nazwa marketingowa w nieformalnej komunikacji firmy.

Nazwa prawna firmy

Przepisy ustawy o KRS jak i inne rozporządzenia nie przewidują możliwości wpisania do rejestru przedsiębiorców informacji o przyjętym przez spółkę skrócie firmy. Chodzi o to, aby nazwa firmy jednoznacznie określała przedsiębiorcę. Wynika z tego, że nie ma możliwości posługiwania się przez spółkę oficjalnym i legalnym skrótem brzmienia jej firmy. Można jednak posługiwać się skrótem rodzaju spółki. Na przykład zapisy „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.” mogą zastąpić pełen zapis „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Taka nazwa prawna, i takie możliwości prezentacji firmy, dają firmom poszczególne przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Nazwa prawna musi być jednoznaczna i nie może w żadnym wypadku wprowadzać w błąd.

Przykłady zapisu firmy jako nazwa prawna:

CODES Strategie spółka z ograniczona odpowiedzialnością

CODES Strategie spółka z o.o.

CODES Strategie sp. z o.o.

Nazwa marketingowa firmy

W komunikacji marketingowej nie ma sensu stosować opisów pełnej formy nazwy prawnej. Skróty rodzaju spółki, na przykład „SA” lub „spółka z o.o.”, czy to w formie pełnej czy skróconej mogą zostać pominięte. Nazwa marketingowa służy do lansowania firmy i budowania jej świadomości. Nazwa marketingowa ma wyróżniac ofertę firmy spośród ofert konkurencyjnych. Oddzielne przepisy określają zasady oznakowywania producentów produktów. Nazwa marketingowa jest także podstawą zgłoszenia znaku towarowego do Urzędu Patentowego. Forma prawna nazwy jako znak towarowy nie ma sensu. Chodzi bowiem o ochronę wyróżnienia jakie daje nazwa marketingowa, a nie jej formy prawnej. Ten aspekt ochrony zapewnia KRS – nie można zarejestrować spółki o nazwie identycznej z już wpisana do rejestru. Czyli nie jest wykluczone stosowanie nazwy marki do nieoficjalnego prezentowania firmy, na przykład w materiałach reklamowych albo do oznakowania marketingowego produktów czy opakowań. Podobnie sprawa ma się z rejestracją nazwy domeny internetowej. Domena bowiem to także nazwa marketingowa.

Przykłady zapisu marki jako nazwa marketingowa:

CODES Strategie

CODES

codes-strategie.pl

codes.pl

Dodaj komentarz

WordPress SEO