Nazwa NASDAQ – skrótowiec głoskowy

Nazwa NASDAQ to angielski akronim od National Association of Securities Dealers Automated Quotations.

Wbrew rozpowszechnionym opiniom, NASDAQ nie jest giełdą w ogólnym znaczeniu tego słowa. To rozproszony, elektroniczny systemem handlu akcjami, który zapewnia minimalne bezpieczeństwo transakcji wraz z ich szybką realizacją i anonimowością. Na NASDAQ notowanych jest ponad 3 000 spółek np. Google, Intel, Microsoft i Apple.

Nazwa nasdaq

Nazwa nasdaq

Nazwa NASDAQ jest skrótowcem głoskowym. Skrótowce głoskowe zwane także głoskowcami składają się pierwszych liter skracanego wyrażenia. Nazwa NASDAQ charakteryzuje się tym, że litery wymawiane są łącznie, jako suma głosek. Zasada ta obejmują większość skrótowców literowych zawierających co najmniej jedną samogłoskę.

 Nazwa NASDAQ – skrótowiec głoskowy

Skrótowce literowe (literowce) – złożone z pierwszych liter wyrazów skracanego wyrażenia. W przypadku literowców litery skrótowca wymawiane są osobno, np.:

Dodaj komentarz

WordPress SEO