Nazwa geograficzna w marketingu Barlinek

Barlinek S.A. to polskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Kielcach, produkujące naturalne podłogi drewniane. Nazwa geograficzna jest podstawą prezentacji marki.

Nazwa geograficzna w marketingu

Nazwa firmy pochodzi od miasta Barlinek, w woj. zachodniopomorskim, powiat myśliborski. Jest to więc typowa nazwa geograficzna. Historia firmy sięga XIX wieku, gdy na terenie Barlinka znajdowało się kilka tartaków, fabryka mebli i stolarnia. Oprócz mebli produkowanych na potrzeby szkół i instytucji, powstawały tu też płoty zapobiegające nawiewaniu śniegu i cyrkle do mierzenia ziemi.

Głównym produktem firmy Barlinek S.A. jest deska barlinecka – warstwowa podłoga ze szlachetnych gatunków drewna rodzimego i egzotycznego. Innymi produktami są podłogi lite, podłogi 2-warstwowe, listwy podłogowe, biopaliwa, a także podłogi do obiektów sportowych. Z czasem firma rozszerzyła swoją ofertę o wyroby dla budownictwa i zwykłych odbiorców. Dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie, wyroby firmy są ekologiczne i neutralne dla środowiska naturalnego.

Nazwa geograficzna a ograniczenia prawne

Nazwa jest zapożyczeniem geograficznym, to znaczy, że firma używa istniejącej nazwy geograficznej. Aby nazwa geograficzna mogła być prawnie i bezpiecznie przez firmę stosowana, coraz częściej potrzebna jest zgoda władz administracyjnych. Warunkiem koniecznym, jest powiązanie zakładu z prezentowanym w nazwie miastem. Używanie nazw miast i miejscowości jest dopuszczalne o ile nie ogranicza tego ustawa. Jak wskazują orzeczenia sądów, rzeczownikowa i przymiotnikowa forma nazwy geograficznej mogą być stosowane. Nazwa geograficzna ma jednak pewne ograniczenie. Konieczne jest uzyskanie zgody na zarejestrowanie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym, zawierającego nazwę miasta lub miejscowości. Nazwa geograficzna od razu buduje wysoką świadomość marki, ale niestety możliwe jest, że nazwa miejscowości będzie stosowana przez inne podmioty.

Barinek - nazwa geograficzna

Barinek – nazwa geograficzna

Nazwa geograficzna jako znak towarowy

Ustawa o znakach towarowych wyłącza zdolność rejestrową niektórych oznaczeń. Urząd Patentowy nie wyda zgody na ochronę słownego znaku towarowego, jeżeli zawierają nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej, nazwy województw, miast lub miejscowości jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu państwa albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie komercyjnym. Nazwa geograficzna jest więc mocno obwarowana ograniczeniami prawnymi.

Dodaj komentarz

WordPress SEO