Nazwa gazety – Gazeta Wyborcza

Gazeta Wyborcza jest wysokonakładowym, ogólnopolskim dziennikiem społeczno-politycznym wydawany przez koncern medialny Agora. Wydawnictwo używa także skrótu – skrótowa nazwa gazety to GW.

Jak powstała nazwa gazety?

Gazeta Wyborcza powstała na podstawie uzgodnieniami Okrągłego Stołu. Dziennik powołany został w celu reprezentowania interesów opozycję przed wyborami do Sejmu Kontraktowego. Nazwa gazety „Wyborcza” odnosi się do kampanii wyborczej, jaka miała być na łamach medium prowadzona.

Nazwa gazety - gazeta Wyborcza

Nazwa gazety – gazeta Wyborcza

Pierwotnie nazwa gazety miała brzmieć Gazeta Codzienna, zaś opis „Wyborcza” miał mieć funkcję czasową. Dziennikarze przygotowujący pierwszy numer związani byli z podziemnym „Tygodnikiem Mazowsze”. Od momentu założenia Gazety Wyborczej, funkcję redaktora naczelnego pełni Adam Michnik.

Nazwa gazety z zmiany wizerunkowe

Zmiany na scenie politycznej miały także wpływ na kształt solidarnościowej pierwotnie gazety. Gazeta miała prawo posługiwać się logo „Solidarności”. Jednak w roku 1990 przewodniczący NSZZ „S” Lech Wałęsa odebrał gazecie prawo do posługiwania się logo związku. Podobnie postąpiono ze sloganem związku „Nie ma wolności bez Solidarności”. Gazeta Wyborcza stała się bardziej samodzielna. Od 2003 hasło „Gazety” brzmi Nam nie jest wszystko jedno. O ile nazwa gazety pozostała bez zmian, to jej wizerunek był już modyfikowany.

 

Dodaj komentarz

WordPress SEO