Czy generyczna nazwa domeny jest lepsza od zbudowanej na neologizmie?

Nazwa domeny ma coraz większe znaczenie marketingowe. Nie dotyczy to tylko firm działających w interencie. Jak projekować nazwy dla domen?

Nazwa doemny taka jak budownictow.pl, opony.pl albo gry.pl to domeny generyczne. To koncept namingowy, gdzie nazwa domeny odpowiada ofercie sprzedawanej w serwisie. W opozycji do nazw generycznych stoją nazwy oparte o słowa wykreowane, czyli neologizmy. Przykładami takich domen mogą być wikipedia.pl, evoltec.pl czy orlen.pl. Wybór strategii nazewniczej zależy od podejścia do biznesu i ma trwałe konsekwencje.
Z perspektywy wyszukiwania w internecie, w początkowej fazie istnienia marki, nazwa domeny generycznej ma wiele pozytywnych cech. Dzięki nim można uzyskać samo generujący się ruch, co wynika z faktu, że spora część osób poszukujących konkretnego towaru wpisze to słowo w pasku wyszukiwarki. Nazwa domeny generycznej jest oczywiście łatwa do zapamiętania. Teoretycznie domena oparta na słowie generycznym ma przewagę w wyszukiwarkach, bo roboty przeszukujące i indeksujące Sieć, traktują je jako słowa kluczowe.

Znalezienie wolnej domeny zbudowanej na nazwie generycznej jest praktycznie niemożliwe. W Polsce zarejestrowanych jest ponad 2 miliony domen, a w mowie codziennej używamy między 6 a 10 tysięcy słów.

Dylemat – jaka nazwa domeny

Tyle zalet. Wadami takich domen jest to, że łatwo się do nich upodobnić i pod nie poszywać. Dla domeny budownictwo.pl na pewno znajdziemy domeny e-udownictwo.pl, ebudownictwo.pl. Na to nic nie poradzimy. Nazwa domeny może być ograniczeniem. Zdarzają się sytuacje, że słowo generyczne ma kilka znaczeń. Na przykład „rama” to nie tylko znana marka margaryny, ale rama do obrazu, rama rowerowa, rama samochodu terenowego i wiele innych. Kluczowe dla wyboru jaka ma być nazwa domeny jest fakt, że nazwy jako słowo generyczne, nie można zarejestrować i chronić prawnie jako słowny znak towarowy. To bardzo poważne osłabienie w budowie marki. Naraża to biznes na nieuczciwą konkurencję, z którą niestety nie da się walczyć. Nazwa domeny limituje w tym wypadku bezpieczeństwo prawne marki.

Nazwa domeny jako neologizm, o ile trudniejsza na początku procesu budowania marki, z czasem zdobywa zdecydowaną przewagę nad nazwami generycznymi. I o ile ruch na stronie jest, to wizerunek i reputacja związaną z indywidualnością łatwiej kreuje się używając neologizmu. Dla szybkiego zbudowania pozycji, lepsze są nazwy generyczne. Dla myślących perspektywicznie rekomendowana jest jednak nazwa domeny jako neologizm.

Dodaj komentarz

WordPress SEO