Nazwa Chiquita

CHIQUITA to marka firmy Chiquita Brands International. Firma ta wcześniej pod nazwą United Fruit Company posiadała fatyczny monopol na handel bananami uprawianymi głównie Ameryce Centralnej. Nazwa znaczy po hiszpańsku „mała ładna dziewczyna” (pretty little girl).

Nazwa Chiquita

Nazwa Chiquta i maskotka Miss Chiquita zostały wprowadzone w roku 1944. Chiquita znaczy po hiszpańsku „drobna”. Słowo to także używane jest w znaczeniu „mała ładna dziewczyna” (pretty little girl).

Nazwa Chiquita

Nazwa Chiquita

Marka Chiquita to nazwa znaczącą. W namingu takie nazwy określane są jako nazwy generyczne. Marki w ten sposób wykorzystują skojarzenia związane ze znaczeniem słowa.

Dodaj komentarz

WordPress SEO