Nazwa firmy 3Com

Nazwa firmy 3Com pochodzi o trzech pierwszych liter 3 wyrazów:
Computer  Communication Compatibility

Firma 3Com to producent podzespołów i akcesoriów służących do tworzenia sieci komputerowych. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1979 przez Roberta Metcalfe’a. Obecnie jego siedziba główna znajduje się w mieście Marlborough w stanie Massachusetts w USA.

Nazwa 3Com to akronim. Akronim lub inaczej skrótowiec  (z greckiego. ákros = skrajny)  to słowo utworzone przez skrócenie wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej słów. W ujęciu słwotwórczym, skrótowce to specyficzna klasa derywatów. Derywaty te funkcjonują w polszczyźnie pisanej i mówionej.  Skrótowce wykazują często właściwości odmienne od reszty słownictwa. Wiele z nich ma akcent oksytoniczny, inaczej zwany akcentem końcowym, na ostatniej sylabie.

Dodaj komentarz

WordPress SEO