Nazewnictwo – zasady komunikacji werbalnej

Nazewnictwo – zasady komunikacji werbalnej

Zarządzanie komunikacją werbalną, nazewnictwo, jest najbardziej skomplikowaną i rozbudowana z usług
oferowanych przez ANAGRAM Naming. Celem tego typu projektu, mającego zazwyczaj długookresowy i konsultingowy charakter, jest uzyskanie spójnego i zgodnego ze strategią firmy lub produktu, systemu komunikacji za pomocą słowa pisanego i mówionego. Poza elementami opisanymi we wcześniejszych punktach oferty zarządzanie komunikacją werbalną może dotyczyć zagadnień takich jak sposób posługiwania się tytułami naukowymi pracowników czy system prezentacji firmy lub produktu w materiałach promocyjnych i prasowych, w internecie, poprzez różnego rodzaju druki, takie jak zaproszenia, listy, podziękowania, kartki okolicznościowe.

Nazewnictwo to następujące usługi:

  • doradztwo i opiniowanie elementów systemu komunikacji werbalnej

  • analizy i oceny systemu pod kątem spójności poszczególnych elementów,

  • dostosowania do misji i strategii firmy, ograniczeń prawnych itp.

  • nazewnictwo – standaryzacja zasad poprawnego stosowania nazw i haseł

 

Inne oferty ANAGRAM Naming:

Nazewnictwo w zarządzaniu komunikacją werbalną.

Nazewnictwo to sztuka budowania zasad prezentacji werbalnej marek.

Nazewnictwo pomaga budować wizerunek firmy i produktu.

Dodaj komentarz

WordPress SEO