Nazewnictwo banku Pekao

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (w skrócie Bank Pekao S.A. a potocznie Pekao) to nazwa banku. Nazewnictwo banku jest skrótowcem o budowie sylabowej.

Konkurencyjne nazewnictwo banku

Pekao to uniwersalny bank z siedzibą w Warszawie. Spółka akcyjna znajduje się pod kontrolą włoskiej grupy UniCredit, co odwzorowane jest w logo firmy – logo jest wspólne dla całej grupy finansowej UniCredit.

Nazewnictwo banku Pekao

Nazewnictwo banku Pekao

Obok PKO BP, swojego imiennika, jeden z dwóch największych banków w Polsce. Podobieństwo obu nazw było wielokrotnie powodem pomyłek. Jednak żadna z firm nie zdecydowała się na zmianę nazwy i odejście od określania „pekao” – jednakowej wymowy nazwy obu banków. Nazewnictwo banków nawiązuje do ich tradycji.

Nazewnictwo banku a konwencje nazywania firm

Nazewnictwo banku Pekao jest grupowcem sylabowym. Skrótowce grupowe (inaczej grupowce lub sylabowce) składają się z głosek pierwszych sylab wyrazów nazwy pełnej. Nazwa Pekao wymawiana są jako suma połączonych sylab. Wielką literą pisana jest najczęściej tylko pierwsza litera skrótowca. Przykładami grupowców sylabowych są między innymi wymawiane „pafawag” – Pafawag czyli Państwowa Fabryka Wagonów, wymawiane „polfa” – Polfa czyli Polska Farmacja. Zastosowane nazewnictwo banku charakterystyczne było dla okresu PRL.

Historia marki, etymologia nazwy

ANAGRAM Naming – prezentujemy etymologie nazw marek, z historii uczymy się jak opracowywać najlepsze nazwy dla firm i produktów.

Dodaj komentarz

WordPress SEO