NAVIA – marka nanotechnologii

Marka Navia powstała aby zaspokoić potrzeby tych, którzy kładą szczególny nacisk na bezpieczeństwo, zdrowie i higienę. Produkty oznaczone nazwą NAVIA zawierają aktywne nano srebro. Składnik ten hamuje wzrost i rozwój bakterii. Naukowo taki proces określa się mianem właściwości biostatycznych. Dzięki preparatom z nano srebrem oferowanym pod marką NAVIA można ograniczyć szkodliwe skutki działania bakterii na nasz organizm. To bakterie są bardzo częstym źródłem zakażeń, infekcji i przewlekłych chorób. To bakterie powodują przykry zapach potu. Bakterie odpowiadają także za psującą się żywność. NAVIA to krzemionka z nano cząsteczkami srebra o działaniu antybakteryjnym i biostatycznym.

Nazwa produktu – uwarunkowania projektowe

Ideą projektu nazwy produktu NAVIA było stworzenie neologizmu, słowa abstrakcyjnego a więc bardzo nowoczesnego w swoim wyrazie. Nazwa produktu miała być bardzo krótka. W nazewnictwie jest to coraz trudniej znaleźć słowa z możliwą ochroną prawną jako słowny znak towarowy. Jeszcze trudniej, gdy nazwa ma mieć międzynarodową domenę internetową. A już prawie niemożliwe jest opracowanie słowa, które spełnia poprzednie warunki i składa się jedynie z pięciu liter.

Nazwa produktu NAVIA powstała w procesie projektowym trwającym kilka tygodni. Praca nad tak trudnymi założeniami składała się z kilku tur projektowych i wielostopniowego procesu weryfikacji.

Kreacja nazwy produktu i jej wybór jest decyzją kluczową dla sposobu komunikowania marki. Nazwa produktu musi byś przetestowana w różnych aspektach i dobrze przygotowana do stosowania w działaniach marketingowych i promocyjnych.
Nazwy produktów, muszą być łatwe do zapamiętania. Dopiero wtedy nazwa produktu może się stać efektywnym narzędziem współtworzącym silną markę. Odpowiednia nazwa produktu pozwala marce szybko zaistnieć na rynku i pozytywnie wyróżnić się od konkurentów. Wszystkie te założenia spełnia NAVIA – nowoczesna nazwa produktu.

Dodaj komentarz

WordPress SEO